Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2015 - FVL

Řešitel

Spoluřešitel

Číslo grantu

Název grantu

Hodnocení komise dne 11.12.2015

Publikace výsledků

plán

Ke dni 14.12.2018

MVDr. Dobromila Molinková, Ph.D.

mgr. Magdaléna Krásna,

MVDr. Johana Chlebovská

107/2015/FVL

Studium vylučování viru PRRS trusem v korelaci s IgA protilátkovou odpovědí

splněn

1x IF

splněno 

MVDr., Hana, Dosedělová

Prof. MVDr. František Tichý, CSc.,

Kristýna Glocová,

MVDr. Iveta Putnová, Ph.D.

108/2015/FVL

Exprese a funkce FZD6 v odontogenezi.

splněn

1x IF

recenzní řízení 

MVDr. Ing. Eva Čermáková

Barbora Ondrejková

110/2015/FVL

Optimální protokol injekční anestezie u ocasatých obojživelníků s použitím alfaxalonu.

splněn

1x IF

 

MVDr. Veronika Sochorcová

Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc.,

111/2015/FVL

Použití kontrastní ultrasonografie a počítačové tomografie k vyšetření jater u zdravých želv

splněn

1x IF

splněno

MVDr. Kateřina Macháčková

MVDr. Ivana Uhríková, Ph.D.,

Alice Ramešová,

Martina Bošelová,

MVDr. Alena Bartošková, Ph.D.,

Rebecca Malin Sobak

112/2015/FVL

Studium vlivu sepse na rozvoj diseminované intravaskulární koagulace a funkci ledvin

splněn

 

1x IF

 

 

splněno 

 

Mgr. Marie Klumplerová

MVDr. Karla Stejskalová,

Dagmar Kolařová, MVDr. Dobromila Molinková, PhD.

114/2015/FVL

Role virového a hostitelského genomu ve vnímavosti koní k infekci gamaherpesviry

splněn

1x IF

 

MVDr. Ludmila KOHOUTOVÁ

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

Dominik Jelínek, MVDr. Martina Masaříková, MVDr. Petr Jahn, CSc., Ondřej Vitula, RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

116/2015/FVL

Bakterie produkující beta-laktamázy širokého spektra u koní v ČR – analýza rizik a vyplývající preventivní opatření

splněn

1x IF

 

MVDr. Robert Snášil

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA,

Andrea Nečasová, Karolína Michalčáková,

MVDr. Pavel Proks, Ph.D.

118/2015/FVL

Kvantifikace humeroulnární inkongruity loketních kloubů psů pomocí počítačové tomografie.

splněn

1x IF

splněno 

MVDr. Karla Stejskalová

Prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.,

Barbora Bártová,

Mgr. Kristýna Hrazdilová, PhD

119/2015/FVL

Imunogenetická analýza vnímavosti k morbillivirové infekci u kytovců

splněn

1x IF

splněno 

Ladislav STEHLIK

MVDr. Michaela Paninárová

120/2015/FVL

Měření úhlu tibiálního plató na rentgenových snímcích a na sagitálních reformátech počítačové tomografie kolenního kloubu u psů

splněn

1x IF

splněno 

MVDr. Martin Romanský

Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. Dipl.ECBHM,

Jaroslav Chyba,

MVDr.Jana Šmídková

121/2015/FVL

Využití endoskopie v diagnostice zánětlivých změn bachorové sliznice způsobených subakutní bachorovou acidózou

splněn

1x IF

 

Doc. MVDr. Martin SVOBODA, Ph.D.

MVDr. Bc. Jonáš Vaňhara,

Barbora Vopatřilová,

MVDr. Jan Vašek

123/2015/FVL

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti injekční aplikace selenopyranu u odstávčat.

splněn

1x IF

splněno 

MVDr. Jan Vašek

Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.

Barbara Prokešová, Kateřina Vidová, MVDr. Bc. Jonáš Vaňhara

126/2015/FVL

Diagnostika akutních bakteriálních mastitid prasnic po porodu

splněn

1x IF

 

MVDr. Jana Šmídková

Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. ECBHM

MVDr. Petra Kišová

132/2015/FVL

Metabolický profil a změny vnitřního prostředí u telat narozených císařským řezem a u telat narozených spontáním stíženým porodem

splněn

1x IF

 

MVDr. Petra Kišová

Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. Dipl. ECBHM

Barbora Staňková,

MVDr. Martin Romanský

135/2015/FVL

Acidobazická rovnováha neonatálních telat před a po napití kolostra.

splněn

1x IF

 

MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.

Kristýna Hodinová,

MVDr. Miroslava Mráčková, Ph.D., Romana Doležalová, Stanislava Mašková

137/2015/FVL

Možnosti pro vyvolání farmakologicky indukované ejakulace u hřebců osla (Equus asinus).

splněn

1x IF

 

2x konf.

 

splněno 

 

splněno

 

Mgr. Barbora KALOUSOVÁ

Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.,

Mgr. Klára Vlčková

138/2015/FVL

Hodnocení vlivu parazitárních infekcí na gastrointestinální mikrobiotu volně žijících goril nížinných

splněn

1x IF

 

1x konf.

splněno 

 

splněno 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person