Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2016 - FaF

Řešitel

Spoluřešitel

Číslo grantu

Název grantu

Hodnocení

komise dne 16.12.2016

Publikace výsledků

plán

Ke dni 14.12.2018

Mgr. Jiří Zeman

doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. 

301/2016/FaF

Příprava inovativního nosiče pro enzymatickou detekci inhibitorů cholinesteráz

splněn

3x IF

 

splněno 

 

Mgr. Sabína Jurkaninová

Doc.PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D.

305/2016/FaF

Obsahové látky Coleus blumei Benth. a Coleus caninus (Roth) Vatke ako inhibítory prozápalových mediátorov

splněn

1x IF

splněno 

Mgr. Veronika Tkadlečková

Doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.

PharmDr. Jakub Vysloužil, Ph.D.

Darja Bučková

306/2016/FaF

Vývoj vaginálních kroužků pro veterinární použití

splněn

1x IF

splněno 

Mgr. Sylvie Pavloková

Doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D.

Mgr. Dana Sabadková,

PharmDr. Aleš Franc, Ph.D. 

307/2016/FaF

Enzymatické stanovení glukózy pro hodnocení disolučního profilu pelet s řízeným uvolňováním

splněn

1x IF

splněno 

Mgr. Eva Havránková

Prof. RNDr.Csöllei Jozef, CSc. 

309/2016/FaF

Syntéza derivátů 1,3,5-triazinu obsahujících nové chalkonové, triazolové a další dusíkaté strukturní motivy a jejich prekurzorů s využitím metod „Zelené chemie“.

splněn

1x IF

splněno 

Mgr. Marie Pokorná

Doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.

Mgr. Šárka Mráčková,

PharmDr. Alice Navrátilová 

310/2016/FaF

Studium duální inhibiční aktivity prenylovaných sloučenin z M. alba.

splněn

1x IF

splněno 

Mgr. Šárka Pospíšilová

doc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.

Hana Michnová, Kristýna Bezoušková, Sonia Riahiová 

311/2016/FaF

Hodnocení nově syntetizovaných antibakteriálních chemoterapeutik

splněn

 

1x IF

 

splněno 

Mgr. Petra Pokrivčáková

PharmDr. Hana Kotolová PhD.

Mgr. Jiří Procházka, Mgr. Karolína Sochorová, PharmDr. Kateřina Horská 

312/2016/FaF

Vplyv olanzapínu na sérové koncentrácie adipokínov u animálneho modelu schizofrénie.

splněn s výhradou

 

2x IF

 

splněno

Mgr. Karolína Sochorová

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Mgr. Jiří Procházka, Mgr. Petra Pokrivčáková, PharmDr. Bc. Kateřina Horská 

313/2016/FaF

Vliv risperidonu na sérové hladiny adipokinů u animálního modelu schizofrenie

splněn s výhradou

1x IF

splněno 

Mgr. Hana Pížová, Ph.D.

Markéta Havelková 

315/2016/FaF

Syntéza inhibitorů protein kinas jako nových potenciálních antimikrobiálních sloučenin.

splněn

 

1x IF

 

splněno 

Mgr. Aneta Krejčí

Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.

Lenka Michalová, Lucie Hadačová, Veronika Říhová 

316/2016/FaF

Vliv derivátů hydroxynaftalenkarboxanilidu na enzymatickou aktivitu DNA topoizomeráz

splněn

1x IF

splněno 

Ing. Klára Odehnalová, Ph.D.

Filip Dlouhý 

318/2016/FaF

Stanovení vybraných fyzikálně-chemických vlastností derivátů arylkarbonyloxyaminopropanolů separačními technikami

splněn

2x IF

splněno

Mgr. Veronika Rjašková

Doc. PharmDr. Karel Šmejkal, PhD. 

320/2016/FaF

Izolace obsahových látek Sceletium tortuosum a stanovení jejich antiflogistické a antibakteriální aktivity

splněn

 

1x IF

 

 splněno

Mgr. Alice Paprskářová

doc. MVDr. Pavel Suchý, PhD.

MUDr. Marta Chalupová, PhD., Žaneta Vlachynská 

322/2016/FaF

Testování nově syntetizovaných lokálně hemostatických látek

splněn

 

1x IF

 

 

PharmDr. Pavlína Marvanová

Ondřej Hošík

PharmDr. Tereza Padrtová 

323/2016/FaF

Stereoselektivní syntéza derivátů arylkarbonyloxyaminopropanolu a stanovení jejich fyzikálně-chemických vlastností

splněn

 

2x IF

 

splněno

Ing. Pavel Bobáľ, CSc.

Michal Fedor

Alexander Jurík, Anna Faustmannová

327/2016/FaF

Syntéza vybraných synthonů Largazolu a totální syntéza jeho analogů

splněn

 

1x IF

 

splněno 

Mgr. Lucie Holaňová

Doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D. 

328/2016/FaF

Studium antiproliferačních účinků prenylovaných flavonoidů z Paulownia tomentosa u lidské nádorové buněčné linie

splněn

 

1x IF

 

splněno 

Mgr. Anna Hudcová

Prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc. 

330/2016/FaF

Syntéza a charakterizace alkylesterů arylaminopropanolů a jejich prekurzorů.

splněn

 

1x IF

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person