Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2016 - FVHE

Řešitel

Spoluřešitel

Číslo grantu

Název grantu

Hodnocení komise dne 16.12.2016

Publikace výsledků

plán

Ke dni 14.12.2018

MSc. Đorđević Đani

Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D. 

201/2016/FVHE

Použití různých přípravků nahrazujících kuchyňskou sůl na senzorické vlastnosti sushi a obsah sodíku

splněn

1xIF

 

splněno 

 

Ing. Miroslava Fašiangová

(Ing. Alena Jurčeková)

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. 

202/2016/FVHE

Identifikace Helicobacter spp. s využitím metody sekvenování

splněn

1xIF

 

MVDr. Pavlína Navrátilová, Ph.D.

Bc. Simona Horáková

Bc. Jana Iwanuszková, Bc. Tereza Kubíková, Mgr. Jan Pospíšil, RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. 

203/2016/FVHE

Stanovení nutričně významných látek v kobylím mléce

splněn

1xIF

splněno 

Mgr. Pavla Sehonová

Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

Dagmar Farková, Lenka Večerková, Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D. 

205/2016/FVHE

Rezidua antidepresiv v povrchových vodách - vliv na raná vývojová stádia ryb

splněn

1xIF

splněno 

MVDr. Zuzana Tomáštíková

Doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph. D.

206/2016/FVHE

Stanovení diverzity Listeria monocytogenes v potravinovém řetězci v České republice

splněn

1xIF

splněno 

Ing. Vladimíra Enevová

Ing. Jana Blahová, Ph.D.

Doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D., Taťána Otisková 

207/2016/FVHE

Vliv solné koupele na vybrané ukazatele pstruha duhového při léčbě proliferativního onemocnění ledvin

splněn

1xIF

splněno

Ing. Fouad Ali Abdullah ABDULLAH

doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D. 

208/2016/FVHE

Vliv balení na vybrané parametry čerstvosti masa kuřecích brojlerů z bio chovů

splněn

1xIF

splněno 

Mgr. Jana Pokorná, Ph.D.

Bc. Michaela Kořínková

Bc. Aneta Vybíralová, Bc. Diana Mandincová, Bc. Nikol Svobodová, Ing. Martin Král, PhD., Ing. Martina Ošťádalová 

210/2016/FVHE

Hodnoceni exotického a tuzemského ovoce českého trhu z pohledu kvality, antioxidační aktivity a fází zralosti.

splněn

1xIF

 

2xkonf.

splněno 

 

splněno 

MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.

Mgr. Blanka Zábrodská

Bc. Eva Šotová, MVDr. Michaela Králová, Ph.D., MVDr. Šárka Bursová, Ph.D., Veronika Polková 

213/2016/FVHE

Zajištění bezpečnosti a údržnosti vybraných potravin s ohledem na produkci bakteriálních toxinů

splněn

2xIF

splněno 

Mgr. Blanka Zábrodská

Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

MVDr. Michaela Králová, Ph.D., MVDr. Sandra Dluhošová

214/2016/FVHE

Vliv porušení medu sacharidovými sirupy na jeho jakost a zdravotní nezávadnost

splněn

1xIF

 

Mgr. Stanislav Kolenčík

Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. 

215/2016/FVHE

Molekulární taxonomie všenek (Phthiraptera) ptáků Latinské Ameriky

splněn

1xIF

splněno 

Mgr. Eva Jelínková

doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.

Martina Benešová, Mgr. Kristýna Jánová, MVDr. Ludmila Kohoutová

219/2016/FVHE

Antibiotická rezistence ichtyo-patogenních kmenů aeromonád v kaprovém rybníkářství

splněn

1xIF

splněno 

Mgr. Kristýna Jánová

Doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.

Mgr. Eva Jelínková

220/2016/FVHE

Vliv imunostimulantů na míru oxidativního stresu u pstruha duhového po infekci bakterií Aeromonas salmonicida

splněn

1xIF

splněno 

Mgr. Petr Linhart

Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

BVM Ehdaa Eltayeb Eltigani Abdelsalam, MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM, MVDr. Marie Štěrbová, MVDr. Vladimír Piaček

221/2016/FVHE

Endoparazitární infekce u středoevropských netopýrů

splněn

 

 

1xIF

 

 

splněno 

MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D.

Bc. Hana Peterová

Anna Zachová 

222/2016/FVHE

Citlivost spor mikrosporidie Nosema ceranae k dezinfekčním činidlům

splněn

1xIF

splněno 

Mgr. Vojtech Baláž, Ph.D.

Bc. Michaela Múdrá

Bc. Renáta Podmolová

224/2016/FVHE

Nejvýznamnější nákazy obojživelníků ve volné přírodě a v záchranných chovech

splněn

1xIF

splněno 

MVDr. Simona Tesařová

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

225/2016/FVHE

Srovnání chemických parametrů masa a orgánů divokých prasat ve vybraných lokalitách České republiky

splněn

 

1xIF

 

splněno 

Mgr. Ing. Veronika Kováčová

Abdelsalam Ehdaa Eltayeb Eltigani, BVM

Mgr. Petr Linhart, MVDr. Marie Štěrbová, MVDr. Vladimír Piaček, prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D 

226/2016/FVHE

In vitro buněčný model pro hodnocení účinku léčiv na vybrané druhy zvěře

splněn

1xIF

splněno 

MVDr. Simona Kovaříková, PhD.

Marek Blaško 

228/2016/FVHE

Zdravotní problematika starších koček v útulcích s ohledem na jejich potřeby

splněn

 

1xIF

 

1xbezIF

 

 

 

splněno 

Mgr. Eliška Pospíšilová

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, Ph.D.

229/2016/FVHE

Vliv zpracovatelských technologií a izolačních postupů na kvalitu DNA v tuňákových výrobcích

splněn

2xIF

 

1x bezIF

splněno 

 

splněno

MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM

MVDr. Vladimír Piaček

MVDr. Marie Štěrbová, Tomáš Heger 

230/2016/FVHE

Posouzení zdravotního stavu dravců a sov v záchranných centrech: biochemická, hematologická a parazitologická studie.

splněn

 

1xIF

 

splněno 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person