Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2017 - FaF

Řešitel

Spoluřešitel

Číslo grantu

Název grantu

Hodnocení

komise dne 15.12.2017

Publikace výsledků

 plán 

Ke dni 14.12.2018

PharmDr. Pavlína Vodáčková

PharmDr. Aleš Franc, Ph.D.,

Jana Hořínková

301/2017/FAF

Hodnocení tabletovin a tablet získaných ze společně zpracovaných směsí.

splněn

1x IF

 splněno 

Mgr. Sabína Jurkaninová

Doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D.

303/2017/FAF

Izolace a identifikace flavonoidů a terpenoidů z Coleus caninus (Roth.) Vatke a Coleus aromaticus Benth.

splněn

1x IF

splněno 

PharmDr. Alice Navrátilová-Sychrová, Ph.D.

Mgr. Veronika Rjašková,

 Markéta Mrzenová

307/2017/FAF

Izolace a identifikace obsahových látek Sceletium tortuosum s předpokládanou protizánětlivou aktivitou

splněn

1x IF

splněno 

PharmDr. Jan Otevřel

David Švestka, Alexander Jurík, Kamila Světlíková

308/2017/FAF

Stereoselektivní syntéza a biologické hodnocení sloučenin postavených na arylaminoethanolovém strukturním základě

splněn

1x IF

splněno

Mgr. Jan, Elbl

Doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D., Doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D., Mgr. Veronika Tkadlečková

310/2017/FAF

In vitro hodnocení vaginálních inzertů s obsahem PGE2 pro veterinární vyžití

splněn

1x IF

 splněno

Mgr. Martina Šimičková

Doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D., Adéla Dvořáková, Aneta Fridrichová, Mgr. Sylvie Pavloková, PharmDr. Jakub Vysloužil

311/2017/FAF

Využití magnesium alumino-metasilikátového nosiče pro snížení burst efektu modelového léčiva s vysokou rozpustností z hypromelosových matric

splněn

1x IF

splněno 

Mgr. Hana Pížová, Ph.D. (roz. Zachová)

Markéta Havelková,

Jakub Mareček

312/2017/FAF

Optimalizace nové in situ syntézy pyrroloimidazolidinonových derivátů prolinu jako potenciálních lokálních anestetik

splněn

 

1x IF

 

splněno

Mgr. Zuzana Bábková

Mgr. Marie Brázdová, Ph.D., Kamila Tichavská, Veronika Pařilová, Veronika Šerksová

313/2017/FAF

Molekulárně-biologické hodnocení nově syntetizovaných nanotransportérů antracyklinových antibiotik

splněn

1x IF

 

Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.

Sabina Ihrická, Lenka Šplíchalová, Mgr. Zuzana Bábková, Tereza Valčáková

314/2017/FAF

Biofyzikální a biochemická charakteristika derivátů hydroxynaftalenkarboxanilidu

splněn

1x IF

 

Mgr.Tomáš Hammer

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., Mgr. Jiří Procházka, Mgr. Petra Pokrivčáková, PharmDr.Bc. Kateřina Horská

316/2017/FAF

Účinky citalopramu na hladiny adipokinů v experimentu

splněn

 

1x IF

 

 

Mgr. Nikola Čalkovská

Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

317/2017/FAF

Hodnocení bioaktivních látek instrumentálními metodami

splněn

1x IF

 

PharmDr. Tereza Kauerová

doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.

318/2017/FAF

Hodnocení proapoptotických účinků nových salicylanilidových derivátů na lidských leukemických buňkách THP-1

splněn

1x IF

splněno

RNDr. Eva Havránková

Prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.

319/2017/FAF

Syntéza derivátů 1,3,5-triazinu obsahujících nové triazolové, piperazinové a další dusíkaté strukturní motivy a jejich prekurzorů s využitím metod „Zelené chemie“.

splněn

 

1x IF

 

 

Ing. Klára Odehnalová, Ph.D. (roz. Novotná)

Klára Urbanová

320/2017/FAF

Stanovení obsahu proanthokyanidinů v nutraceutických přípravcích

splněn

1x IF

 

 

Ing. Pavel Bobáľ, CSc.

Ema Novotná, Anna Faustmanová, Jana Jarábková

323/2017/FAF

Totální syntéza Mulberrofuranu Y a jeho analogů jako látek se slibnou protizánětlivou aktivitou

splněn

 

1x IF

 

splněno 

Mgr. Aleš Kroutil

Mgr. Anna Hudcová

327/2017/FAF

Syntéza a charakterizace potenciálních inhibitorů acetylcholinesterázy

splněn

 

1x IF

 

 

Ing. Sylvie Skaličková

prof. René Kizek, DrSc.,

Martin Homola

328/2017/FaF

Nanotransportéry daunorubicinu, doxorubicinu, idarubicinu a epirubicinu pro zvýšení účinnosti a bezpečnosti protinádorové léčby

splněn

 

1x IF

 

splněno 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person