Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2017 - FVL

Řešitel

Spoluřešitel

Číslo grantu

Název grantu

Hodnocení komise dne 15.12.2017

Publikace výsledků

 plán 

Ke dni 14.12.2018

MVDr. Matteo Oliveri

Dita Višková, Aneta Puskásová, Pavlína Veverková

102/2017/FVL

Odběr semene a umělá inseminace plazů

splněn

1x IF

 

MVDr. Ronen Hoikhman

MVDr. Petr Jahn, CSc.

104/2017/FVL

Prevalence equinního sarkoidu u koní v České republice a zhodnocení rizikových faktorů na jejich vývoj

splněn

1x IF

1x bez IF

splněno 

 

splněno

MVDr. Lada Hofmannová, Ph.D.

Kristýna Bízková

105/2017/FVL

Objasnění vývojového cyklu a identifikace původce intranukleární kokcidiózy želv

splněn

1x IF

splněno 

MVDr. Martina Masaříková

Aneta Papoušková

107/2017/FVL

Charakterizace izolátů Escherichia coli z případů kolibacilózy drůbeže

splněn

1x IF

 

MVDr. Petr Raušer, Ph.D.

MVDr. Markéta Mrázová, Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., Martina Vychodilová

109/2017/FVL

Vliv ventilačního režimu při laparoskopii na nitrooční tlak u psů

splněn

2x IF

 1x bez IF

3xkonf

splněno

splněno 

 

splněno

MVDr. Ivana Šimková

Mgr. Karolína Píšťková, Adriena Lauschmannová, Libuše Pačínková

112/2017/FVL

Studium etiopatogeneze laminitídy u dojnic

splněn

1x IF

 

MVDr. Zdenka Kazatelová

MVDr. Ivana Šimková, Jakub Záleský, MVDr. Ivo Tejnil, Ondřej Šmíd

113/2017/FVL

Vliv stáří matek na kvalitu kolostra a na změny hematologických a biochemických parametrů neonatálních kůzlat před a po napití kolostra.

splněn

1x IF

 

MVDr. Eliška Horáčková

MVDr. Markéta Sedlinská Ph.D., MVDr. Michal Vyvial, MVC Monika Bradáčová , MVDr. Miroslava Mráčková Ph.D.

114/2017/FVL

Ovlivňování říjového cyklu u samic osla domácího pomocí hCG, GnRH a PGF2α

splněn

1x IF

splněno 

Mgr. Karolína Píšťková

MVDr. Zdenka Kazatelová, Hana Procházková, Lenka Danielová

115/2017/FVL

Antioxidační stav a koncentrace malondialdehydu (MDA) u dojnic v peripartálním období

splněn

1x IF

splněno 

MVDr. Petra Bíliková

Prof. RNDr. Eva Matalová, Ph. D.,

117/2017/FVL

Nové fyziologické funkce kaspáz v osteogenních drahách

splněn

1x IF

splněno

MVDr. Michaela Andrlíková

doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D., Lucie Štenclová

119/2017/FVL

Intrafolikulární transfer oocytů u mléčného skotu

splněn

1x IF

 

MVDr. Dobromila Molinková, Ph.D.

Petra Kuchařová,

Andrea Kopecká

120/2017/FVL

Primoinfekce gamaherpesviry koní a variabilita virů v čase

splněn

1x IF

 

MVDr. Kristýna Glocová

MVDr. Petr Čížek, Ph.D.

121/2017/FVL

Morfometrická a histologická analýza varlat morčete v průběhu suprese pohlavní aktivity vlivem GnRH agonisty deslorelinu

splněn

1x IF

 

RNDr. Eva Kramářová, Ph.D.

MVDr. Monika Urbanová, MVDr. Jan Chloupek, Ph.D., Najmanová Martina

122/2017/FVL

Analýza stresových márkrů u laboratorních králíků užívaných pro výuku Farmakologie II VFU Brno

splněn

1x IF

 splněno

MVDr. Katarína Matiašková

MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.

123/2017/FVL

Úloha protilátok proti kapsulárnemu polysacharidu v imunitnej reakcii prasacích alveolárnych makrofágov na in vitro infekciu rozličnýmí sérovarmi Haemophilus parasuis

splněn

1x IF

 

MVDr. Robert Srnec, Ph.D.

MVDr. Robert Snášil, Andrea Nečasová, Karolína Michalčáková, prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

124/2017/FVL

Mechanické testování šlach po sutuře nově vyvinutými biomateriály

splněn

 

1x IF

 

 

přijat k tisku 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person