Rozdělení prostředků na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2018

 

IGA VFU Brno v souladu s článkem 5 odst. 2 Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VFU Brno stanovuje pro rok 2018 rozdělení prostředků na specifický výzkum v celkové výši 12 492 267,00 Kč následovně: 

  • 11 941 909 Kč na úhradu způsobilých nákladů projektů podaných do IGA VFU Brno,
  • 280 000 Kč na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací  IGA VFU Brno, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu projektů a zhodnocení dosažených výsledků, tj. 2,24 % prostředků na specifický vysokoškolský výzkum,
  • 270 358 Kč na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské vědecké konference, tj. 2,16 % prostředků na specifický vysokoškolský výzkum.

 

 

 

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

předseda IGA VFU Brno

 

V Brně dne 9. března 2018                                                                   

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person