Národní agentura pro zemědělský výzkum

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešeních v roce 2015

 1. prof. MVDr. Alois Čížek CSc. - Prevence závažných infekčních nemocí kaprovitých ryb

 2. prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. - Program zdravotní kontroly ekonomicky významných infekcí v chovech prasat

 3. doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.: Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče

 4. prof. MVDr. Lenka Vorlová PhD.: Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz

 5. prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. - Komplexní hodnocení vlivu tradičních a alternativních způsobů kastrace na chov prasat a jakost masa pro zajištění udržitelné a konkurenceschopné produkce vepřového masa v České republice
 6. ing.Gabriela Bořilová,CSc. - Metody pro identifikaci, sledovatelnost a ověřování autenticity potravin a krmiv s komponenty živočišného původu
 7. doc.MVDr.Miroslava Palíková,Ph.D. - Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich genetické identifikace
 8. prof.MVDr.Vladimír Celer,Ph.D. - Opomíjené a nové virové infekce prasat a jejich význam v komplexu klinických onemocnění
 9. doc.MVDr.Josef Illek,DrSc. - Vytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
 10. prof.ing.MVDr.Pavel Suchý,CSc. - Optimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé

 

 aktualizováno dne 10.4.2015


 

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

 

dne 18. června 2014 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ s předpokládanou dobou řešení 2015 – 2018.

 

Program je rozčleněn do tří podprogramů

 • Udržitelné zemědělské systémy
 • Udržitelný rozvoj lesního a vodního hospodářství a ostatních oblastí zemědělství
 • Podpora politiky agrárního sektoru

 

Soutěžní lhůta začíná 19. června 2014.

Návrhy projektů je možné podávat do  29. srpna 2014.

 

Interní termín pro odevzdání projektů na VVZ: 20. srpna 2014.

 

Poznámky:

Zadávací dokumentace ZDE

Text vyhlášení a ostatní informace naleznete na odkaze: https://nazv.eagri.cz/Dokumenty/DokumentSoutez.aspx

 


Národní agentura pro zemědělský výzkum informuje na

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/


 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person