Technologická agentura České republika

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešeních v roce 2015

 

  1. doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. - Matricové systémy pro hojení kožních defektů pro humánní a veterinární použití

  2. doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. - Nová generace platinových cytostatik pro perorální užití
  3. doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. - Technologie pro nový kalorimetrický trubičkový biosenzor inhibitorů cholinesteráz v ovzduší i v kapalných vzorcích

  aktualizováno dne 10.4.2015

 


 

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

 

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 26. února 2015 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA.

 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky za účelem naplňování cílů programu GAMA.

 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, naleznete v odkazu níže. 

Soutěžní lhůta začíná 27. února 2015.

Návrhy projektů je možné podávat do 15. dubna 2015.

 

Interní termín pro odevzdání projektů na VVZ: 7. dubna 2015.

 

Text vyhlášení a ostatní informace naleznete na odkaze: http://www.tacr.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&id=471

 

 Následující přílohy zajistí VVZ:

-          Čestné prohlášení uchazeče – právnické osoby

-          Žádost o výpis z rejstříku trestů – fyzická osoba

 


 

Technologická agentura České republika informuje na

http://www.tacr.cz/

 

 

 aktualizace: 3.3.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person