EN
/ Homepage / Novinky a události / Den otevřených dveří na FVL

Den otevřených dveří na FVL

Na Veterinární univerzitě Brno proběhl 3.2.2023 Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na Fakultě veterinárního lékařství. Velmi potěšující je, že zájem o studium na Fakultě veterinárního lékařství je již tradičně obrovský. Také letošní setkání zástupců fakulty se zájemci (nezřídka doprovázenými jejich rodiči) o studium magisterského studijního programu „Veterinární lékařství“, ale také se zájemci o nový bakalářský studijní program „Veterinární asistence“, se odehrávalo ve zcela zaplněné posluchárně největší univerzitní kliniky a bylo velmi příjemné.

Proděkan MVDr. Jan Chloupek Ph.D. všem přítomným zajímavě, výstižně, a mnohdy i vtipně, představil naši univerzitu a zejména pak její Fakultu veterinárního lékařství a ve své prezentaci podal výčet nejpodstatnějších informací užitečných pro uchazeče o studium veterinárního lékařství. Bakalářský studijní program „Veterinární asistence“ pak krátce představila MVDr. Lucie Urbanová, Ph.D., která je garantkou tohoto programu na brněnské veterině.

Po zodpovězení mnoha dotazů budoucích studentů veteriny, na něž kromě proděkana Chloupka a dr. Urbanové ochotně odpovídala také studijní referentka Andrea Šitavancová, pak měli zájemci o studium na brněnské veterinární univerzitě možnost prohlédnout si moderní prostory Kliniky chorob psů a koček, Kliniky chorob plazů, ptáků a drobných savců, a dále Kliniku chorob koní a Kliniku chorob přežvýkavců a prasat.

Z pozitivních ohlasů účastníků lze soudit, že se Den otevřených dveří na Fakultě veterinárního lékařství vydařil a fakulta se už nyní těší na své nové posluchače.