EN
/ VETUNI / KONTAKT / PODATELNA

PODATELNA


Adresa podatelny:

Podatelna VETUNI
budova č. 1 – rektorát
Palackého třída 1946/1
612 42 Brno

Úřední hodiny:

Každý den 8,30 hod. – 11,00 hod.
  12,30 hod. – 15,00 hod

Podání lze zaslat poštou nebo osobně doručit výše na uvedenou adresu.

Elektronická podání

(podání v digitální podobě) je možné učinit následujícím způsobem:

  • zasláním emailové zprávy na adresu elektronické podatelny podatelna@vfu.cz,
  • prostřednictví informačního systému datových schránek.
Elektronická podatelna VETUNI je určena pro příjem veškerých datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem/elektronickou značkou.

Formáty doručovaných elektronických zpráv:

  • *.doc, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xls, *.pdf, *.docx, *.xlsx
  • Maximální velikost elektronické datové zprávy: 20 MB

Informace pro doručování datových zpráv ve formě elektronické pošty:

  • elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz
  • elektronická značka: podatelnaVFU
  • ID datové schránky: y2cj9e8

Oprávnění pracovníci elektronické podatelny: Jana Vilmannová, Monika Belková

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datových zpráv se odesílateli potvrzuje, jestliže je možné z datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Elektronická podatelna VETUNI zasílá potvrzení o doručení nejpozději do 1 pracovního dne.
Datové zprávy, které nejsou opatřeny elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou, lze zaslat na adresu: podatelna@vfu.cz

Postup, když je zjištěn škodlivý kód:

(viry, chybný formát, porušení datové zprávy a neplatný elektronický podpis odesílatele)
Takové zprávy nejsou elektronickou podatelnou VETUNI dále zpracovávány. Pokud je možné z poškozené zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je mu posláno upozornění na závadu.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu:

Dokumenty (listinné či elektronické) doručené na podatelnu VETUNI Brno, které budou poškozené, znehodnocené či nečitelné, nebudou podatelnou VETUNI dále zpracovávány a nebudou považovány za doručené. Pokud je možné z poškozeného dokumentu zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, je mu posláno na tuto skutečnost upozornění.