EN
/ Homepage / Novinky a události / Klinické vzdělávání - Choroby plazů, exotických ptáků a drobných savců

Klinické vzdělávání - Choroby plazů, exotických ptáků a drobných savců


Institut celoživotního vzdělávání otevírá nový kurz Klinického vzdělávání Obor: Choroby plazů, exotických ptáků a drobných savců – I. stupeň. Úspěšní absolventi získají osvědčení, které vydává rektor Veterinární univerzity Brno o získání klinického vzdělání I. stupně pro choroby plazů, exotických ptáků a drobných savců. Toto osvědčení opravňuje veterinárního lékaře používat označení praktický veterinární lékař pro choroby plazů, exotických ptáků a drobných savců.

Zahájení: 5. 2. 2024

2 týdenní soustředění 5. -9. 2. 2024 a 12. - 16. 2. 2024

První pilotní běh kurzu (pro účastníky zdarma) je financován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci realizace projektu VETUNI pro 21. století: Rozvoj VETUNI v oblasti digitalizace činností, profesionálního vzdělávání a flexibilních forem vzdělávání, specifického cíle A4, reg. č.  NPO_VETUNI_MSMT-16594/2022

Kurz není povinný, je to příležitost, kterou VETUNI nabízí.

Více informací najdete zde: https://www.vetuni.cz/choroby-ptaku-plazu-drobnych-savcu-i-stupen