EN
/ Homepage / Novinky a události / Konference Management zdraví telat

Konference Management zdraví telat


Fakulta veterinárního lékařství VETUNI a Česká buiatrická společnost
si Vás dovoluje pozvat na
12. podzimní konferenci FVL s mezinárodní 
účastí
na téma
Management zdraví telat
konaná pod záštitou děkana FVL 
doc. MVDr. Michala Crhy, Ph.D.
dne
12. listopadu 2022 od 9:00 hodin
v Pavilonu prof. Klobouka na FVL VETUNI


Odborný garant: doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM (prezident ČBS)
Program:
09.00 – 9.30 Prezence
09.30 – 9.40 Slavnostní zahájení
 Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D, děkan FVL
9.40 – 10.40 Perinatální a postnatální mortalita a morbidita telat
 Prof. John E. Mee, DVM, PhD, Dipl. ECBHM, MRCVS, FRCVS, Irsko 
10.40 – 11.30 Nemoci gastrointestinálního traktu telat
 Prof. Walter Baumgartner, DVM, Dr.h.c., Dipl. ECBHM 
11.30 – 12.20 Respirační syndrom telat
 MVDr. František Tulis 
12.20 – 13.00 Přestávka na oběd
13.00 – 13.40 Onemocnění pupku a chirurgické řešení komplikovaných případů
 MVDr. Jana Gricová, Ph.D. 
13.40 – 14.20 Antioxidanty a vybrané metabolické parametry u telat a mladého skotu
 Prof. Dr. Manfred Fuerll, Dipl. ECBHM, Dr. Daniela Haser Lipsko
14.20 - 15.00 Význam vitaminů E, A a beta karotenu pro zdraví a prosperitu telat
 MVDr. Romana Kadek, Ph.D.
15.00 – 15.40 Karence mikroelementů u telat
 Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM 
 
15.40 – 16.20 Hypotermie novorozených jehňat a kůzlat 
 MVDr. Zdenka Bezděková
16.20 – 17.00 Diskuze a závěr konference


Organizační pokyny: 

Účastnický poplatek:
Člen ČBS se zaplaceným členským příspěvkem: 1000,- Kč
Ostatní: 2500,- Kč
Studenti a důchodci: 300,- Kč
Účastnický poplatek zahrnuje účast na semináři, sborník, paralelní překlad z angličtiny a 
občerstvení.
Zašlete jej bezhotovostním převodem na účet ČBS: 6176247389/0800, variabilní symbol 20221112, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. Přihlášky zasílejte do 08. 11. 2022 na adresu: cebs@seznam.cz Přihlásit se můžete také na stránkách www.buiatrics.cz

Za organizační výbor konference:
Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl.EC

----------------------------

Přihláška na 12. Podzimní mezinárodní konferenci FVL s odborným zaměřením na téma Management zdraví telat


Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon: E-mail: Podpis

Pozvánka - Management zdraví telat - 12. konference ČBS