EN
/ Homepage / Novinky a události / Opatření rektora v souvislosti s epidemiologickou situací onemocnění COVID-19 s účinností ke dni 1. 10. 2022

Opatření rektora v souvislosti s epidemiologickou situací onemocnění COVID-19 s účinností ke dni 1. 10. 2022


Opatření rektora v souvislosti s epidemiologickou situací onemocnění COVID-19 s účinností ke dni 1. 10. 2022

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací onemocnění COVID-19 vydávám opatření rektora týkající se následujících činností na Veterinární univerzitě Brno (dále jen „VETUNI“):

Doporučuji děkanům fakult, řediteli CEITEC VETUNI řediteli ŠZP, řediteli KSK a kvestorovi, aby na svých pracovištích přijali příslušná opatření, která by doporučovala studentům, akademickým pracovníkům i ostatním zaměstnancům VETUNI nosit ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor FFP2/KN95) ve všech vnitřních prostorách VETUNI v případě, že se na jednom místě shromažďuje ve stejném čase 30 nebo více osob, které mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru. Rovněž, aby všechny osoby, které mají příznaky akutního respiračního onemocnění, svou přítomnost ve všech vnitřních prostorách VETUNI a kontakt s jinými osobami v prostorách VETUNI omezily na minimum. Důvodem je ochrana osob před možnou infekcí.

 

S přáním pevného zdraví všem studentkám a studentům, akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům

 

                                                                                              prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.

                                                                                                                      rektor VETUNI

 

----------------------------------

Rector's measure in connection with the epidemiological situation of COVID-19 with effect from 1 October 2022

In connection with the worsening epidemiological situation concerning COVID-19, I am hereby issuing a Rector's measure concerning the following activities at the University of Veterinary Sciences Brno (hereinafter referred to as "VETUNI"):

I recommend that the Deans of Faculties, the Head of CEITEC VETUNI, the Head of Kaunic Hall of Residence and the Bursar take appropriate measures in their respective departments to advise students, academic staff and other VETUNI staff to wear respiratory protective equipment (FFP2/KN95 respirator) in all indoor areas of VETUNI if 30 or more persons are gathered in one place at the same time and do not maintain a distance of at least 1.5 metres from each other. Moreover, all persons who show symptoms of acute respiratory infection should minimise their time spent in all VETUNI indoor areas as well as their contacts with other persons on the VETUNI premises. The purpose of this Measure is to protect persons from possible infection.

 

My best wishes for good health to all students, academic staff and other employees

 

                                                                                              prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, m. p.

                                                                                                                       Rector of VETUNI