EN
/ Homepage / Novinky a události / Rektor VETUNI prezidentem sítě VetNEST

Rektor VETUNI prezidentem sítě VetNEST


VetNEST Annual Meeting 2022 – Lublaň, Slovinsko 

V termínu 15. – 16. září 2022 se v Lublani, Slovinsko, na půdě Veterinární fakulty (Lublaňská univerzita) konalo každoroční setkání členů sítě VetNEST.

Jedním z bodů programu byla i volba nového prezidenta organizace VetNEST, jehož funkční období je dvouleté. Rektor VETUNI, pan prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, byl navržen jako kandidát na nového prezidenta organizace. V tajném hlasování byl jednomyslně zvolen přítomnými členy do funkce prezidenta VetNEST na dvouleté funkční období. 

VETUNI uskutečňuje mezinárodní spolupráci v rámci sítě VetNEST (Veterinary Network of European Students and Staff Transfer), která funguje pod hlavičkou programu CEEPUS. V této síti jsou sdruženy veterinární univerzity/fakulty se sídlem v Brně, Košicích, Vídni, Budapešti, Lublani, Záhřebu, Wroclawi, Sarajevu, Bělehradě, Skopji a Tiraně. V rámci sítě je posilována spolupráce a aktivní kontakty s univerzitami a fakultami poskytujícími vzdělání v oblasti veterinární medicíny a vytvářející možnosti zahraničních mobilit pro studenty a akademické pracovníky.