EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / ÚŘEDNÍ DESKA / Akreditované obory pro habilitační a profesorská řízení

Akreditované obory pro habilitační a profesorská řízení


 

Součást VŠ Název oboru habilitace a oboru a řízení ke jmenování profesorem Habilitační řízení - platnost akreditace Řízení ke jmenování profesorem - platnost akreditace
FVL Genetika, plemenitba a reprodukce zvířat 12.11.2030  12.11.2030  
FVL Choroby koní, přežvýkavců, prasat a drůbeže 11.12.2030 11.12.2030
FVL Choroby psů, koček a zájmových zvířat  11.12.2030 11.12.2030
FVL Infekční choroby, mikrobiologie a imunologie 11.12.2030 11.12.2030
FVL Morfologie, fyziologie a farmakologie  12.11.2030 12.11.2030
FVL Patologie a parazitologie  12.11.2030 12.11.2030
FVHE Hygiena a technologie potravin 10.10.2030 10.10.2030
FVHE Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie 12.11.2030 12.11.2030
FVHE Ochrana zvířat, welfare a etologie 12.11.2030 12.11.2030
FVHE Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie 10.10.2030 10.10.2030
FVHE Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat 10.10.2030 10.10.2030

 

Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem na VETUNI

V souladu s § 72, odst. 16 a § 74, odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů stanovuje VETUNI o výši poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem Rozhodnutím rektora č. 13/2016.

Výše poplatků:

je pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem zahájená po 1. 9. 2016 stanovena takto:

  1. Poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením činí 10 000,- Kč.
  2. Poplatek za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem činí 15 000,- Kč.

Způsob úhrady:

Poplatek je splatný bezhotovostně
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Milady Horákové 6, 601 79 Brno

Běžný účet CZK:

Číslo účtu: 154568547/0300 (pro tuzemský platební styk)
IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP

Běžný účet USD:

IBAN: CZ72 0300 1760 3001 5456 8547 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP

Běžný účet EUR:

IBAN: CZ84 0300 1712 8001 1722 7743 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP

Variabilní symbol: 91214901

Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení jméno