EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / ÚŘEDNÍ DESKA / Akreditované obory pro habilitační a profesorská řízení

Akreditované obory pro habilitační a profesorská řízení

Akreditované obory pro habilitační a profesorská řízení na VETUNI

Součást VŠ Název oboru habilitace a oboru a řízení ke jmenování profesorem Habilitační řízení - platnost akreditace Řízení ke jmenování profesorem - platnost akreditace
FVL Infekční choroby mikrobiologie 31. 7. 2023  31. 7. 2023  
FVL

Patologická morfologie a parazitologie

31. 7. 2023

31. 7. 2023 
FVL Choroby psů, koček a zájmových zvířat 31. 7. 2023 31. 7. 2023 
FVL Morfologie a fyziologie 31. 7. 2019 31. 7. 2019
FVL Choroby koní, přežvýkavců a prasat 31. 7. 2019  31. 7. 2019 
FVL Genetika a reprodukce zvířat 31. 7. 2019 31. 7. 2019
FVHE Hygiena a technologie potravin   1. 11. 2023   1. 11. 2023 
FVHE Ochrana zvířat a welfare   1. 11. 2023   1. 11. 2023 
FVHE Veřejné veterinární lékařství a
toxikologie 
 1. 11. 2023   1. 11. 2023 
FVHE Veterinární biochemie, chemie a
biofyzika 
 1. 11. 2019   1. 11. 2019 
FVHE Veterinární ekologie a choroby
volně žijících zvířat 
30. 11. 2019  30. 11. 2019 
FVHE Výživa, zootechnika a zoohygiena   1. 11. 2023   1. 11. 2023
FaF Farmaceutická chemie   1. 11. 2019   1. 11. 2019 
FaF Farmaceutická technologie-
galenická farmacie 
 1. 11. 2019   x 
FaF Farmakognozie   31. 10. 2021   31. 10. 2021 
FaF Farmakologie a toxikologie   1. 3. 2018  x 

Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem na VETUNI

V souladu s § 72, odst. 16 a § 74, odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů stanovuje VETUNI o výši poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem Rozhodnutím rektora č. 13/2016.

Výše poplatků:

je pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem zahájená po 1. 9. 2016 stanovena takto:

  1. Poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením činí 10 000,- Kč.
  2. Poplatek za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem činí 15 000,- Kč.

Způsob úhrady:

Poplatek je splatný bezhotovostně
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Milady Horákové 6, 601 79 Brno

Běžný účet CZK:

Číslo účtu: 154568547/0300 (pro tuzemský platební styk)
IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP

Běžný účet USD:

IBAN: CZ72 0300 1760 3001 5456 8547 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP

Běžný účet EUR:

IBAN: CZ84 0300 1712 8001 1722 7743 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP

Variabilní symbol: 91214901

Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení jméno