EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / NOVINKY A MÉDIA / Aktuality / Novinky 2018 / Angelini University Award: boj proti antibiotické rezistenci

Angelini University Award: boj proti antibiotické rezistenci


Tím si v polovině června prošli všichni semifinalisté soutěže Angelini University Award (AUA). Tématem prvního ročníku byly možnosti boje proti antibiotické rezistenci.

 

Do soutěže se v prosinci přihlásilo celkem 82 studentů ve 32 týmech. 24 týmů si na pomoc přizvalo také někoho ze svých vyučujících. Po čtvrt roce týmy zaslali písemně zpracované projekty, které nezávisle na sobě hodnotili odborníci z oblasti lékařství, mikrobiologie a farmacie. Mezi hlavními kritérii, kromě odborného hlediska, byla i inovativnost a realizovatelnost projektů. Součet bodového hodnocení jednotlivých porotců rozhodl o 15 semifinalistech. Právě oni se 12. června utkali na půdě Impact Hub Brno o hlasy pro vítěze a finanční odměnu. Každý tým dostal nejprve 3 minuty a volný prostor, aby si získal sympatie porotců. Nápaditost soutěžících byla mimořádná a k vidění tak byly klasické prezentace, scénky, vzorky i videa. Mezi semifinalisty se objevilo 5 týmů složených ze studentů VETUNI Brno. Tým z Ústavu technologie léků FaF pod vedením Doc. PharmDr. Kateřiny Kubové, Ph.D., tým z Ústavu přírodních léčiv FaF po vedením PharmDr. Alice Sychrové, Ph.D., tým složený ze studentů několika univerzit pod vedením Prof. Ing., Reného Kizka, DrSc., MBA, tým z Ústavu molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie FaF pod vedením Ing. Marcely Nejezchlebová a tým s účastí studentů z FVHE, které dozorovala Doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. z LF MU.

Do finále se probojovalo 5 projektů, mezi nimiž si skvěle vedl tým garantky doc. Kubové ve složení Miroslava Pavelková a Martina Naiserová s prací Alginátové částice s obsahem mědi a zinku jako potenciální alternativa při léčbě vaginálních infekcí.

Vítězství nakonec vybojoval projekt studentů z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, který se zaměřuje na rychlou typizaci multirezistentních bakterií – ta by mohla být účinným nástrojem prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí.  K výhře přispělo i nápadité představení projektu ve stylu „boje proti temným silám“. Porotu i publikum si získala také mobilní aplikace Appbiotics vyvíjená multioborovým týmem studentů ČVUT a ČZU. Aplikace má pomoct k efektivnějšímu užívání antibiotik, lepšímu přehledu pacientů i lékařů a poskytnout data pro statistické zpracování. Náš tým z Ústavu technologie léků se nakonec umístil na krásné třetí příčce. Srdečně gratulujeme!