EN

Atestace I. stupně


Atestace I. stupně je organizována formou 2 týdenních soustředění:

Na závěr atestačního studia se účastníci podrobí závěrečné atestační zkoušce před zkušební komisí jmenovanou ústředním ředitelem SVS.

 

Místo konání: Veterinární univerzita Brno, posluchárna ICV - případně online
Termín zahájení: 19. 2. 2024
Doba trvání 2 týdenní soustředění k odborným blokům (veřejné veterinářství,  epizootologie a pohoda zvířat s laboratorní diagnostikou v epizootologii, veterinární hygiena s laboratorní diagnostikou ve veterinární hygieně)
Termín závěrečné zkoušky bude sdělen v průběhu studia po dohodě s ústředním ředitelem SVS ČR.
cena

10700 Kč (DPH 0%)

 

Přihlášení

zaměstnance SVS hlásí centrálně odbor personální SVS – kontakty viz: https://portal.svscr.cz/organizacni-usporadani-per/

ostatní: předběžnou přihlášku zašlete formou e-mailu na: justovae@vfu.cz 

Kontakt: ICV VETUNI, MVDr. Eva Justová, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno,
tel.: 541 562 091, e-mail: justovae@vfu.cz

Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze ICV VETUNI a pro účel vystavení osvědčení do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům.