EN

Atestace II. stupně


Atestace II. stupně je organizována formou výuky v rozsahu 1 odborného bloku a vypracování atestační práce.
Odborný blok: výuka se zaměřením

  • Hygiena potravin
  • Epizootologie a pohoda zvířat 
  • Laboratorní diagnostika

Na závěr atestačního studia se účastníci podrobí závěrečné atestační zkoušce a obhajobě atestační práce před zkušební komisí jmenovanou ústředním ředitelem SVS.

 

Místo konání: Veterinární univerzita Brno, posluchárna ICV nebo online
Termín zahájení:

Zájemcům bude oznámen po naplnění minimálního počtu posluchačů příslušného tematického zaměření výuky.

Hygiena potravin -  31.10.- 4.11.2022
Epizootologie a pohoda zvířat - 16.-20.1.2023

Doba trvání:

Specializační část atestačního studia je organizovaná formou týdenního soustředění podle tematického zaměření výuky. Součástí atestačního studia II. stupně je vypracování atestační práce pod vedením odborného školitele a její následná obhajoba při závěrečné zkoušce. Termín soustředění a zkoušky bude stanoven po dohodě s ústředním ředitelem SVS ČR.

Cena 16000 Kč,  DPH 0%
Přihlášení:

zaměstnance SVS hlásí centrálně odbor personální SVS – kontakty viz: https://portal.svscr.cz/organizacni-usporadani-per/

ostatní: předběžnou přihlášku zašlete formou e-mailu na: justovae@vfu.cz 

Kontakt: ICV VETUNI Brno, MVDr. Eva Justová, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno,
tel.: 541 562 091, e-mail: justovae@vfu.cz

Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze ICV VETUNI a pro účel vystavení osvědčení do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům.