EN

Audit potravinářských podniků


Vzdělávání úředních veterinárních lékařů pro provádění auditů potravinářských podniků

V návaznosti na Nařízení Evropského Parlamentu a Rady, organizuje Veterinární univerzita Brno vzdělávání úředních veterinárních lékařů k provádění auditů potravinářských podniků.

Pokračovací školení

Místo konání:

Veterinární univerzita Brno, posluchárna ICV, budova č. 6,  (ze zastávky Hlavní nádraží tramvají č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská).

Mapa areálu zde.

Termíny:

12.-13.4.2023

16.-17.5.2023

   

Požadavek na účastníka:

Cílem tohoto kalibračního školicího kurzu je sladění pohledu na řešení složitých, obtížně posouditelných otázek auditů, jichž se účastníci kurzu účastnili v předchozím období.

Je určen pro auditory, kteří absolvovali počáteční kurz nejméně před třemi lety, jsou aktivními účastníky auditů a cítí potřebu sladit pohled na prezentovanou problematiku s ostatními pracovníky SVS v obdobné pozici. Předpokládaný průběh kurzu sestává u každého účastníka z prezentace auditní zprávy a popisu vlastního průběhu auditu, ve kterém byla řešena obtížně posouditelná otázka a jehož byl prezentující účastníkem. Jemu přidělený oponent vyloučí nebo potvrdí dodržení pravidel pro audit a všichni účastníci se vyjádří k návrhu řešení. Cílem je nalezení společného stanoviska k projednávanému problému.
Aby mohlo být provedeno prvotní třídění navržených témat, je nezbytné, aby každý účastník zaslal nejméně tři týdny před konáním kurzu na ICV (bartoskovaa@vfu.cz) elektronicky auditní zprávu (včetně nezbytných příloh), s připojeným popisem problému, popř. dalšími podstatnými okolnostmi případu.     
 

Kapacita kurzu:

10 osob.

Cena:

8900,- Kč  včetně 21% DPH centrálně přes SVS (kurz proběhne při úhradě za minimálně 10 účastníků)

 

Přihlášení:

zaměstnance SVS hlásí centrálně odbor personální SVS – kontakty viz: https://portal.svscr.cz/organizacni-usporadani-per/

 

Ubytování:

Ubytování si zajišťuje každý účastník sám před zahájením kurzu. Možnost ubytování v areálu univerzity (zajišťuje p.Šterclová - sterclovaj@vfu.cz). Upozorňujeme, že kapacita lůžek je omezena. 

Stravování:

Stravování si účastníci kurzu zajišťují sami. V areálu je  kantýna.

Jídelní lístek zde.

Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze ICV VETUNI Brno a do databáze SVS na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům. 
Sylabus kurzu je připraven pod garancí SVS ČR a FVHE VETUNI. Rozvrh kurzu a studijní podklady budou pro účastníky k dispozici při zahájení. Na závěr školení účastníci obdrží Potvrzení o absolvování pokračovacího školení úředních veterinárních lékařů pro provádění auditů potravinářských podniků. 
Organizační zajištění kurzu: MVDr. Alena Bartošková, Ph.D.,  tel.: 541 56 20 94,  e-mail: bartoskovaa@vfu.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ 

Místo konání:

Veterinární univerzita Brno
(ze zastávky Hlavní nádraží tramvají č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská).

Mapa areálu zde.

Termín zahájení:

20.3. 2023 registrace od 9:00 hod

Trvání kurzu:

20. – 22. 3. 2023 

Požadavek na účastníka:

Úřední veterinární lékař, který tento kurz ještě neabsolvoval.

„Účastníci si s sebou přinesou, v tištěné nebo elektronické podobě:

Kopii zprávy z auditu, kterého se zúčastnili. Pokud se žádného auditu nezúčastnili, kopii zprávy z auditu ze svého kraje.

Nařízení 852/2004/ES a 853/2004/ES, Nařízení 178/2002, Nařízení 931/2011, Nařízení 2073/2005.

Dále návod pro implementaci postupů založených na principech HACCP SANCO 1955/2005 (součást sborníku k hygienickému balíčku) a Metodický návod SVS č. 8/2014 pro provádění auditů potravinářských podniků podle nařízení 2017/625.

Uvedené podklady si účastníci před kurzem samostatně prostudují.

Podle možností notebook, pro psaní a prezentaci praktických úloh (nemusí mít všichni, pracovat se bude ve skupinách).“

Kapacita kurzu:

20-35 osob.

Cena:

6700,- Kč včetně 21% DPH centrálně přes SVS (kurz proběhne při úhradě za minimálně 20 účastníků)

Přihlášení:

zaměstnance SVS hlásí centrálně odbor personální SVS – kontakty viz: https://portal.svscr.cz/organizacni-usporadani-per/

Ubytování:

Ubytování si zajišťuje každý účastník sám před zahájením kurzu. Možnost ubytování v areálu univerzity (zajišťuje p.Šterclová - sterclovaj@vfu.cz). Upozorňujeme, že kapacita lůžek je omezena. 

Stravování:

Stravování si účastníci kurzu zajišťují sami. V areálu je  kantýna.

Jídelní lístek zde.


Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze ICV VETUNI a do databáze SVS na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům. 
Sylabus kurzu je připraven pod garancí SVS ČR a FVHE VETUNI. Rozvrh kurzu a studijní podklady budou pro účastníky k dispozici při zahájení. Na závěr školení účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kvalifikačního vzdělávání úředních veterinárních lékařů k získání způsobilosti pro provádění auditů potravinářských podniků.

Organizační zajištění kurzu: MVDr. Alena Bartošková, Ph.D.,  tel.: 541 56 20 94,  e-mail: bartoskovaa@vfu.cz