EN

Časopisy


Tištěná a elektronická periodika

 

Přehled tištěných periodik dostupných v knihovně (včetně již neodebíraných titulů) je k dispozici v elektronickém katalogu knihovny

Aktuální ročník časopisů je určený pouze k prezenčnímu studiu ve studovně. Pokud byste potřebovali zjistit, jestli máme zarchivované starší ročníky časopisů, vyhledávejte pomocí online katalogu. Časopisy vydané do roku 1993 jsou uloženy ve skladu (stačí požádat pracovníka knihovny), archiv časopisů vydaných po roce 1994 je k dispozici ve volném výběru ve studovně. Všechny vyvázané ročníky časopisů mají výpůjční dobu 1 měsíc. 

Ve studovně najdete i denní tisk – odebíráme Mladou frontu DNES a Hospodářské noviny.
 

Elektronická knihovna časopisů (EZB)

Elektronická knihovna časopisů umožňuje jednotný přístup k plnotextovým elektronickým časopisům konzorcií: Blackwell, Kluwer, Science Direct, Springer Link, Willey InterScience, databáze EBSCO a databáze volně přístupných časopisů. Vyhledávat můžete podle názvu nebo tematickému roztřídění časopisů. Pomocí barevných teček (tzv. semaforu) poznáte, jestli a jak máme plné texty konkrétního časopisu dostupné.

 

TITLE

PRINT/ONLINE IMPACT
FACTOR (2022)

ISSN

eISSN

QUARTILE
Acta medica (Hradec Králové)  print   1211- 4286    
Acta Univers. agricul. et silvicul Mendelianae Brunensis online   1211-8516 2464-8310   
Acta Veterinaria Brno  print + online  0,6 0001-7213 1801-7576 Q4 
American Journal of Veterinary Research (AVMA) online 1,0 0002-9645 1943-5681 Q3
Animal online 3,6 1751-7311 1751-732x Q1
Animal Welfare online 1,2 0962-7286 -

Q3

Archives of Virology  online 2,7

0304-8608

1432-8798 Q3 
Bylinky              print     1804-3135    
Časopis českých lékárníků print   211-5134    
Česká a slovenská farmacie print   1210-7816    
Epidemiology and Infection online
4,2 0950-2688 1469-4409 Q2, Q2
Epidemiologie, Mikrobiologie, imunologie print   1210-7913    
Equine Veterinary Journal online 2,2 0425-1644 2042-3306 Q2 
European Journal of Wildlife Research online 2,0 1612-4642 1439-0574 Q3, Q1 
Farmaceutický obzor print   0014-8172    
Farmakoterapie print   1801-1209    
Fleischwirtschaft print + online 0,3 0015-363x Q4 
Folia veterinaria print+online   0015-5748    
Foodborne Pathogens and Disease  print + online 2,8 1535-3141 1556-7125 Q3
Immunobiology online 2,8 0171-2985 1878-3279 Q4
Israel Journal of Veterinary Medicine online 0,5 0334-9152 2304-8859 Q4 
Jezdectví print   1210-5406    
Journal of the American Animal Hospital Association  online 1,3 0587-2871 1547-3317 Q3 
Journal of the American Veterinary Medical Association (JAVMA)   print + online 1,9 0003-1488 1943-569X  Q2 
Journal of Animal Science  online 3,3 0021-8812 1525-3163 Q1
Journal of Applied Animal Welfare Science (JAAWS) print + online 1,5 1088-8705 1532-7604

Q2 

Journal of Applied Microbiology  online 4,0 1364-5072 1365-2672 Q2, Q2 
Journal of Applied Toxicology online 3,3 0260-437x 1099-1263 Q2 
Journal of Dairy Research print + online 2,1 0022-0299 1469-7629 Q2, Q3
Journal of Dairy Science online 3,5 0022-0302 1525-3198 Q1, Q2
Journal of Feline Medicine & Surgery online 1,7 1098-612x 1532-2750 Q2 
Journal of Food Protection online 2,0 0362-028x 1944-9097 Q4, Q3
Journal of Food Science and Technology online  3,1 0022-1155 0975-8402  Q2 
Journal of Small Animal Practice online 1,6 0022-4510 1748-5827 Q2 

Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 

online 1,3 0140-7783 1365-2885 Q4, Q3
Journal of Wildlife Diseases print + online 1,3 0090-3558 1943-3700 Q3 
Letters in Applied Microbiology online 2,4 0266-8254 1472-765x Q3, Q4
Lidé a země print   0024-2896    
Maso print   1210-4086    
Moderní včelař print   1214-5793    
Myslivost print   0323-214X    
Náš chov print   0027-8068    
Naše kočky print   1211-6270    
National Geographic : Česko print   1213-9394    
Nová Exota     print   1213-6549    
Papoušci print   1213-4619    
Parasitology online 2,4 0031-1820 1469-8161 Q2 
Pes – přítel člověka print   0231-5424    

Poultry Science

online 4,4 0032-5791 1525-3171 Q1 
Praktische Tierarzt  print - 0032-681x  - -
Rybářství    print   0373-675x    
Schweizer Archiv für Tierheilkunde print 0,849 0036-7281 1664-2848 Q3 
Slovenski veterinarski sbornik print + online 0,1 1580-4003  - Q4
Slovenský veterinárský časopis print   1335-0099    
Svět psů print   1211-2976    
Theriogenology online 2,8 0093-691x 1879-3231 Q3
Vesmír print   0042-4544    
Veterinární klinika print   1214-6080    
Veterinární lékař print + online   1214-3774    

Veterinarski arhiv

print + online 0,5 0372-5480 13331-8055 Q4 
Veterinary Clinics of North America: Equine Practice online 1,1 0749-0739

1558-4224

Q3
Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice  online - 1094-9194  - -
Veterinary Clinics of North America:Food Animal Practice online 4,1 0749-0720 1558-4240  Q1 
Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice online 1,9 0195-5616 1878-1306 Q2 
Veterinary Journal  online 2,2 1090-0233 1532-2971 Q2 
The Veterinary Nurse print + online - 2044-0065 2052-2959 -
Veterinary Pathology online 2,4 0300-9858 1544-2217 Q3, Q1
Veterinary Record + In Practice print + online 2,2 0042-4900 2042-7670 Q2 
online 1,8 0161-3499 1532-950x  Q2
Veterinářství print   0506-8231    
Výzkum v chovu skotu print + online        
Zdraví print   0139-5629    
Zpravodaj Svazu chovatelů ovcí a koz print   1213-371x    
Zemědělský týdeník print   1212-2246    
Zvěrokruh – Časopis KVL ČR print   1210-776X    
100+1 print   0322-9629