EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / INFORMACE O UNIVERZITĚ / Jiná pracoviště / CEITEC

CEITEC

CEITEC - Středoevropský technologický institut

CEITEC (Středoevropský technologický institut) je mladé a dynamické interdisciplinární výzkumné centrum zaměřené na vědy o živé přírodě, pokročilé materiály a nanotechnologie. Od svého založení v roce 2011 se centrum rychle rozrostlo a hned od počátku byl jeho dopad na společnost zřejmý. Výzkumné centrum CEITEC opakovaně získává špičkové výzkumné granty Evropské unie a podařilo se mu vybudovat si reputaci centra excelence. CEITEC se řadí mezi nejlepší výzkumné instituce v České republice a na evropské úrovni je nadprůměrný. Institut zaměstnává vynikající vědce a vědkyně z celého světa a ve své mezinárodní PhD School vychovává novou generaci výzkumných pracovníků a pracovnic. V zájmu zachování vysokých mezinárodních standardů kvality ve výzkumu je CEITEC pravidelně hodnocen Mezinárodní vědeckou poradní radou (ISAB).

CEITEC se nachází v srdci Evropy, ve městě Brně, kde Mendel kdysi položil základy moderní genetiky, a je obklopen špičkovým vzdělávacím ekosystémem složeným z Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity, Veterinární univerzity Brno, Ústavu fyziky materiálů AV ČR a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství s přístupem k více než 60 tisícům studentů. CEITEC aktivně spolupracuje s předními mezinárodními univerzitami, výzkumnými ústavy, s firemní sférou i veřejnými organizacemi.

Oblasti výzkumu

Multidisciplinární povaha institutu CEITEC a míra, do jaké jsou integrovány oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů a nanotechnologií, z něj činí první výzkumné centrum svého druhu v České republice. Vědci a vědkyně ve výzkumném centru CEITEC působí v následujících osmi oblastech výzkumu: pokročilé nano a mikrotechnologie, pokročilé materiály, technická kybernetika, instrumentace a systémová integrace, strukturní biologie, genomika a proteomika rostlinných systémů, molekulární medicína, výzkum mozku a lidské mysli a molekulární veterinární medicína.

Sdílené laboratoře

CEITEC poskytuje otevřený přístup k 12 sdíleným laboratořím vybaveným nejmodernějšími technologiemi. Špičkové instrumenty jsou zde přístupné nejen vědcům z centra CEITEC, ale také externím uživatelům z akademického i soukromého sektoru. V centru CEITEC najdete následující sdílené laboratoře: Centrální laboratoř Kryo-elektronová mikroskopie a tomografie, CEITEC Nano, Národní NMR centrum Josefa Dadoka, Centrální laboratoř Proteomika, Centrální laboratoř RTG difrakce a Bio-SAXS, Centrální laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul, Centrální laboratoř Nanobiotechnologie, Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování, Centrální laboratoř Genomika, Centrální laboratoř Buněčné zobrazování, Laboratoř rostlinného výzkumu a Centrální laboratoř Bioinformatika.

CEITEC VETUNI

Veterinární univerzita je zapojena do činnosti CEITEC od jeho založení a podílí sí na oblasti výzkumu molekulární veterinární medicína. Pod vedením ředitele CEITEC VETUNI se výzkumu věnují 2 výzkumné skupiny.

Výzkumné skupiny:

Imunogenomika zvířat - vedoucí výzkumné skupiny prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. 

Infekční choroby a mikrobiologie - vedoucí výzkumné skupiny prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

Kontakty:

Ředitel CEITEC VETUNI - prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.

Projektová manažerka - Mgr. Barbora Bendová