EN

Ceník knihovních služeb


 

1. Registrace studentů a zaměstnanců VETUNI 

Bez poplatku

 

2. Registrace externích uživatelů

 170

3. Xerokopie či tisk černobílý A4 jedna strana 

     0,80

    Xerokopie či tisk barevný A4 jedna strana 

     3,50

4. Kroužková vazba 

   20

5. Rešerše pro zaměstnance 

   Bez poplatku

 

    Rešerše pro externí uživatele Kč/hod.

 250

6. MVS (netýká se MMVS) A4 jedna strana/ při tisku z    fondu naší knihovny + poštovné

 2

Kč 

Poplatky z prodlení a sankce:

 

1. Poplatky z prodlení za každou knihovní jednotku/započatý kalendářní den. Při překročení výpůjční doby.  3
2. Poplatek za neoprávněné užívání šatní skříňky. Započítává se každý započatý kalendářní den.

20

3. Poplatek za výměnu zámku od šatní skříňky při ztrátě klíče nebo poškození.  500