EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / INFORMACE O UNIVERZITĚ / Rektorát / Centrální pracoviště pro využití ionizujícího záření

Centrální pracoviště pro využití ionizujícího záření


Centrální pracoviště pro využití ionizujícího záření zaštiťuje metodickou a kontrolní činnost nad všemi pracovišti nakládajícími se zdroji ionizujícího záření na VFU Brno.

Jedná se o pracoviště zobrazovací diagnostiky, radioizotopové pracoviště, evidenci (sklad) jaderných materiálů a detektor elektronového záchytu. Jejich činnost koordinuje Komise pro využívání ionizujícího záření  VFU Brno. Centrální pracoviště zastupuje VFU Brno při jednáních se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB RC Brno a SÚJB Praha). Spolupracuje též s obdobnými pracovišti VUT Brno, MZLU Brno a Univerzity obrany.

Vedoucí: prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

 1. Pracoviště zobrazovací diagnostiky (RTG pracoviště) FVL VETUNI - registrace
  Osoba zajišťující radiační ochranu registranta  MVDr. Pavel Proks, Ph.D.
 2. Radioizotopové pracoviště FVHE VETUNI
  Radiační pracovník prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
 3. Sklad jaderných materiálů CPIZ VETUNI
  Vedoucí evidence jaderných materiálů prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
  Zástupce vedoucího evidence jaderných materiálů Ing. Jana Doležalová, Ph.D.
 4. Detektor elektronového záchytu FVHE VETUNI  - ohlášení
  Radiační pracovník doc. Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.