EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / INFORMACE O UNIVERZITĚ / Jiná pracoviště / Centrum informačních technologií

Centrum informačních technologií

Náplň činnosti CIT je zejména:

 1. navrhuje koncepci rozvoje Informačních technologií,
 2. po technické a systémové stránce zabezpečuje provoz informačních systémů univerzity,
 3. zajišťuje projektování, tvorbu a provoz počítačové sítě VETUNI,
 4. zajišťuje provoz celouniverzitních počítačových serverů a dalších počítačů poskytujících síťové a informační služby,
 5. po systémové stránce koordinuje provoz a rozvoj informačních systémů, udržuje a rozvíjí jeho integrační nástroje a z funkčního a datového hlediska koordinuje zavádění jednotlivých komponent a úloh informačního systému do provozu,
 6. provozuje a rozvíjí vlastní úlohy informačního systému,
 7. řeší vybrané výzkumné a vývojové problémy v oblasti výpočetní techniky a jejích aplikací a spolupracuje na řešení projektů v oblasti aplikací informačních a komunikačních technologií,
 8. zajišťuje technickou podporu výpočetní techniky všem zaměstnancům VETUNI včetně počítačových učeben,
 9. zajišťuje provoz telekomunikačního systému a služeb.
 10. Poskytuje služby, jak nejlépe umí.

ZAMĚSTNANCI

 • Spojovatelé: Jana Bednaříková, Michal Šmíd
 • Experti na sítě: Bc. Vojtěch Škrdla, Bc. Vítězslav Karásek
 • Mistři serveraři: Bc. Petr Čejka, Ing. Jana Dvořáčková
 • Odbornící na systémy: Ing. Radovan Gavalec, Ing. Věra Vavrincová
 • Specialisti technické podpory: Adam Sekanina, Michal Pavlů, Štěpán Suchý, Vlastimil Hladík
 • Webař: Ing. et Ing. Mgr. Ing. et Ing. Tomáš Jelínek
 • Velitel: Ing. Ladislav Žůrek

INFORMACE

STUDOVNA V BUDOVĚ 24 – PC ROOM

Jde o počítačovou studovnu se 46 počítači. Studovna je určena převážně pro samostatnou činnost studentů VFU Brno.

 • Provozní doba: vyvěšena u vchodu do učebny, během semestru je z pravidla od 8:00 do 19:00 v pracovních dnech.
 • Učebna může být uzavřena z důvodu konání uzavřených akcí.
 • Ke vstupu je nutné použít kartu studenta nebo ISIC.
 • V této učebně je dostupné WiFi.

ucebna SIS

BUDOVA KAUNICOVÝCH KOLEJÍ

 • V této budově je dostupné WiFi.
 • Volné datové zásuvky je možné použít k připojení do kolejní sítě.

Obecně