EN
/ VETUNI / JSEM STUDENT / CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ / Klinické vzdělávání / Choroby drůbeže a králíků - I. stupeň

Choroby drůbeže a králíků - I. stupeň


Klinické vzdělávání

připravujeme - bude spuštěno v případě úspěšné vnitřní akreditace

Obor: Choroby drůbeže a králíků – I. stupeň 

 

Je realizováno na základě vyhlášky 331/2021 (dle veterinárního zákona §59 odst.8)

Úspěšní absolventi získají osvědčení, které vydává rektor Veterinární univerzity Brno o získání klinického vzdělání I. stupně pro choroby  drůbeže a králíků. Toto osvědčení opravňuje veterinárního lékaře používat označení praktický veterinární lékař pro choroby  drůbeže a králíků.

Místo konání:

hybridně - pro účastníky online na platformě MS TEAMS

Termín a doba konání

2 týdenní soustředění 12.-16.2.2024 a 21.-23.2.2024

rámcový program ke stažení zde

změna rozvrhu vyhrazena

Cena kurzu :

První pilotní běh kurzu (pro účastniky zdarma) je financován  Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci realizace projektu VETUNI pro 21. století: Rozvoj VETUNI v oblasti digitalizace činností, profesionálního vzdělávání a flexibilních forem vzdělávání, specifického cíle A4, reg. č.  NPO_VETUNI_MSMT-16594/2022

Podmínka účasti:

 Na základě závazné přihlášky lze zařadit do klinického vzdělávání I. stupně veterinárního lékaře, který má nejméně 3 roky praxe v oboru veterinárního lékařství zaměřené na diagnostiku, léčbu a prevenci onemocnění chorob drůbeže a králíků, přičemž nejméně 1 rok této praxe vykonává souvisle v období bezprostředně předcházejícím podání přihlášky o zařazení do tohoto vzdělávání.

Zaslání kopie (scanu) diplomu na email: justovae@vfu.cz

 

Podmínky pro řádné ukončení vzdělávání

 

Podmínkami pro řádné ukončení Klinického vzdělávání I. stupně v oboru Choroby drůbeže a králíků jsou:

-        absolvování výuky dle sylabu.

  • Doložení soupisu 10 případových studií z chovu drůbeže a králíků (v elektronické i tištěné podobě)
  • Případové studie představují výběrový soubor klinických případů, na jejichž řešení se uchazeč primárně podílel během své praxe v oboru, a kterým uchazeč prokazuje svoje kompetence v diagnostice, léčbě a prevenci co nejširšího spektra nemocí u daného druhu.

-        složení závěrečné zkoušky před zkušební komisí, jmenovanou rektorem VETUNI zahrnující ověření znalostí účastníka ve všech oblastech klinického vzdělávání.        

 

Přihlášení:

 závazná přihláška (pouze elektronicky) - zde-  co nejdříve, do naplnění kurzu

V případě neočekávaných komplikací může být termín přeložen nebo zrušen

Přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, potřebné informace obdržíte e-mailem cca týden před konáním kurzu.

obchodní podmínky

Ubytování a strava :

Účastník kurzu si zajišťuje ubytování a stravu sám. Možnost stravování nabízí Kantýna a kavárna, které najdete přímo v areálu univerzity

Organizační zajištění kurzu: MVDr. Eva Justová tel.: 541562091 , e-mail: justovae@vfu.cz

 

 Těšíme se na setkání s Vámi v Brně.