EN

Choroby zvěře - I. stupeň


Klinické vzdělávání

Obor: Choroby zvěře – I. stupeň

Je realizováno na základě vyhlášky 331/2021 (dle veterinárního zákona §59 odst.8)

Úspěšní absolventi získají osvědčení, které vydává rektor Veterinární univerzity Brno o získání klinického vzdělání I. stupně pro choroby zvěře. Toto osvědčení opravňuje veterinárního lékaře používat označení praktický veterinární lékař pro choroby zvěře.

Místo konání:

Veterinární univerzita Brno (Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno-Královo Pole)

(tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská)

Termín a doba konání

Zahájení :15.4.2024 – registrace od 8:30 hod

2 týdenní soustředění 15.-18.4.2024 a 22.-25.4.2024

Rámcový sylabus je k dispozici ke stažení zde

Cena kurzu :

První pilotní běh kurzu (pro účastniky zdarma) je financován  Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci realizace projektu VETUNI pro 21. století: Rozvoj VETUNI v oblasti digitalizace činností, profesionálního vzdělávání a flexibilních forem vzdělávání, specifického cíle A4, reg. č.  NPO_VETUNI_MSMT-16594/2022

Podmínka účasti:

 Na základě závazné přihlášky lze zařadit do klinického vzdělávání I. stupně veterinárního lékaře, který má nejméně 3 roky praxe v oboru veterinárního lékařství zaměřené na diagnostiku, léčbu a prevenci onemocnění chorob zvěře přičemž nejméně 1 rok této praxe vykonává souvisle v období bezprostředně předcházejícím podání přihlášky o zařazení do tohoto vzdělávání.

Zaslání kopie (scanu) diplomu a vyplněného čestného prohlášení (stáhněte zde) na email: justovae@vfu.cz 

Podmínky pro řádné ukončení vzdělávání

 

Podmínkami pro řádné ukončení Klinického vzdělávání I. stupně v oboru Choroby zvěře jsou:

-        absolvování výuky dle sylabu a nebo uznání absolvování této výuky jinou formou, doložení soupisu klinických případů (deník pacientů v elektronické i tištěné podobě). Deník pacientů představuje výběrový soubor klinických případů, na jejichž léčbě se uchazeč primárně podílel během své praxe v oboru, a kterým uchazeč prokazuje svoje kompetence v diagnostice, léčbě a prevenci co nejširšího spektra nemocí u daného druhu zvířete či skupiny zvířat,

-        složení závěrečné zkoušky před zkušební komisí, jmenovanou rektorem VETUNI zahrnující ověření znalostí účastníka ve všech oblastech klinického vzdělávání.        

 

Přihlášení:

závazná přihláška (pouze elektronicky) - zde-  co nejdříve, do naplnění kurzu

V případě neočekávaných komplikací může být termín přeložen nebo zrušen

Přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, potřebné informace obdržíte e-mailem cca týden před konáním kurzu.

obchodní podmínky

Ubytování a strava :

Účastník kurzu si zajišťuje ubytování a stravu sám. Možnost stravování nabízí Kantýna a kavárna, které najdete přímo v areálu univerzity

Organizační zajištění kurzu: MVDr. Eva Justová tel.: 541562091 , e-mail: justovae@vfu.cz, nebo přímo z Ústavu ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM, +420 54156 2655, pikulaj@vfu.cz

 Těšíme se na setkání s Vámi v Brně.