Novinky
a události

8. 2. 2022

Nový bakalářský a navazující studijní program na Fakultě veterinárního lékařství

15. 2. 2022

Nový studijní program Fakulty veterinární hygieny a ekologie

28. 2. 2022

Pomoc VETUNI Ukrajině ve veterinárním vzdělávání

Vedení Veterinární univerzity Brno ve spolupráci s Českou konferencí rektorů poskytne pomoc ukrajinským studentům v souladu s pokyny předsedy ČKR následně: univerzita je připravena přijmout na stáže 10 studentů z Ukrajiny. Tito studenti budou na náklady univerzity ubytováni na kolejích VETUNI a z prostředků univerzity budou uhrazeny náklady na jejich stáž. Univerzita dále poskytne v případě potřeby poradenství v rámci Poradenského centra a psychologické poradny pro stážisty a studenty.

Poslední číslo časopisu VITA
Časopis VITA Universitatis