Vzdělávání úředních veterinárních lékařů pro provádění auditů potravinářských podniků

V návaznosti na Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 854/2004/EC a č. 882/2004/EC, organizuje Veterinární a farmaceutická univerzita Brno vzdělávání úředních veterinárních lékařů k provádění auditů potravinářských podniků.

Pokračovací školení

Místo konání:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, posluchárna ICV, budova č. 6,  (ze zastávky Hlavní nádraží tramvají č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská).

Mapa areálu zde.

Termín zahájení:

24. dubna 2018 (úterý) v 9:40 hod. (registrace od 9:00 hod.)

Trvání kurzu:

24. - 25. 4. 2018

Požadavek na účastníka:

Cílem tohoto kalibračního školicího kurzu je sladění pohledu na řešení složitých, obtížně posouditelných otázek auditů, jichž se účastníci kurzu účastnili v předchozím období.

Je určen pro auditory, kteří absolvovali počáteční kurz nejméně před třemi lety, jsou aktivními účastníky auditů a cítí potřebu sladit pohled na prezentovanou problematiku s ostatními pracovníky SVS v obdobné pozici. Předpokládaný průběh kurzu sestává u každého účastníka z prezentace auditní zprávy a popisu vlastního průběhu auditu, ve kterém byla řešena obtížně posouditelná otázka a jehož byl prezentující účastníkem. Jemu přidělený oponent vyloučí nebo potvrdí dodržení pravidel pro audit a všichni účastníci se vyjádří k návrhu řešení. Cílem je nalezení společného stanoviska k projednávanému problému.

Aby mohlo být provedeno prvotní třídění navržených témat, je nezbytné, aby každý účastník zaslal nejméně tři týdny před konáním kurzu na ICV (bartoskovaa@vfu.cz) elektronicky auditní zprávu (včetně nezbytných příloh), s připojeným popisem problému, popř. dalšími podstatnými okolnostmi případu.     

 

Kapacita kurzu:

18-22 osob.

Cena:

3 200,- Kč včetně 21% DPH se splatností týden před zahájením kurzu. 
Úhradu je možno provést bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, 
č. ú. 154568547, num. kód 0300, v. s. 9720250418, k. s. 0308, VFU Brno,IČ: 62157124, DIČ: CZ62157124. 
Doklad o zaplacení obdržíte v průběhu kurzu. Ubytování a stravné nejsou v ceně kurzu.Cena za ubytování a stravné není zahrnuta v ceně kurzu.

Přihlášení:

Přes personální odbor ÚVS SVS.  Při registraci předložte prosím doklad o zaplacení studia (kopie bankovního výpisu). 

Ubytování:

Ubytování si zajišťuje každý účastník sám před zahájením kurzu. Možnost ubytování v budově, kde probíhá výuka. Upozorňujeme, že kapacita lůžek je omezena. Další možnosti ubytování zde.

Stravování:

Stravování si účastníci kurzu zajišťují sami. V areálu je restaurace a kantýna.

Jídelní lístek zde.

Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze ICV VFU Brno a do databáze SVS na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům. 
Sylabus kurzu je připraven pod garancí SVS ČR a FVHE VFU Brno. Rozvrh kurzu a studijní podklady budou pro účastníky k dispozici při zahájení. Na závěr školení účastníci obdrží Potvrzení o absolvování pokračovacího školení úředních veterinárních lékařů pro provádění auditů potravinářských podniků. 
Organizační zajištění kurzu: MVDr. Alena Bartošková, Ph.D.,  tel.: 541 56 20 94,  e-mail: bartoskovaa@vfu.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ 

Místo konání:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, posluchárna ICV, budova č. 6,
(ze zastávky Hlavní nádraží tramvají č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská).

Mapa areálu zde.

Termín zahájení:

19. února 2018 (pondělí) v 10:00 hod. (registrace od 9:00 hod.)

Trvání kurzu:

19. - 21. 2. 2018

Požadavek na účastníka:

Úřední veterinární lékař, který se již účastnil aspoň jednoho auditu potravinářského podniku a tento kurz ještě neabsolvoval.

Účastníci si s sebou přinesou:

  • Kopii zprávy z auditu, kterého se zúčastnili.
  • Návod pro implementaci postupů založených na principech HACCP SANCO 1955/2005 (součást sborníku k hygienickému balíčku), který si před kurzem samostatně prostuduje
  • Nařízení 852/2004 ES a 853/2004 ES, které si před kurzem samostatně prostuduje

Kapacita kurzu:

18-22 osob.

Cena:

4 600,- Kč včetně 21% DPH se splatností týden před zahájením kurzu. 
Úhradu je možno provést bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, 
č. ú. 154568547, num. kód 0300, v. s. 9720210218, k. s. 0308, VFU Brno,IČ: 62157124, DIČ: CZ62157124. 
Doklad o zaplacení obdržíte v průběhu kurzu. Ubytování a stravné nejsou v ceně kurzu.Cena za ubytování a stravné není zahrnuta v ceně kurzu.

Přihlášení:

Přihlášení je možno provést pouze prostřednictvím přihlašovacího formuláře, na který je odkaz kurz je již plně obsazen!. Při registraci předložte prosím doklad o zaplacení studia (kopie bankovního výpisu). 

Ubytování:

Ubytování si zajišťuje každý účastník sám před zahájením kurzu. Možnost ubytování v budově, kde probíhá výuka - obraťte se na kontaktní osobu kurzu. Upozorňujeme, že kapacita lůžek je omezena. Další možnosti ubytování zde.

Stravování:

Stravování si účastníci kurzu zajišťují sami. V areálu je restaurace a kantýna.

Jídelní lístek zde.


Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze ICV VFU Brno a do databáze SVS na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům. 
Sylabus kurzu je připraven pod garancí SVS ČR a FVHE VFU Brno. Rozvrh kurzu a studijní podklady budou pro účastníky k dispozici při zahájení. Na závěr školení účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kvalifikačního vzdělávání úředních veterinárních lékařů k získání způsobilosti pro provádění auditů potravinářských podniků.

Organizační zajištění kurzu: MVDr. Alena Bartošková, Ph.D.,  tel.: 541 56 20 94,  e-mail: bartoskovaa@vfu.czProč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT