SIS - Studijní informační středisko VFU Brno

Spadá do metodického řízení VVZ na VFU Brno. Bližší podrobnosti najdete na stránkách SIS naší univerzity.


ACTA VETERINARIA BRNO 

  • vědecký časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, který spadá do metodického řízení VVZ na VFU Brno. 
  • zaměřuje se na publikaci původních výzkumných prací a klinických poznatků v oblasti veterinární a biomedicínské vědy.

Kontakt

Redakce Acta Veterinaria Brno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno

Prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc.
Šéfredaktorka

Tel.: +420 541 562 791
Tel.: +420 541 562 306
E-mail: actavet@vfu.cz

 

aktualizace: 1.2.2018Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT