Prohlížitelé zvěřiny - Další školení k ověření znalostí získaných specializovaným školením k prodloužení platnosti průkazu proškolené osoby

Další školení organizované na VETUNI

Místo konání:

Kurz se bude konat online na platformách Zoom - kurz a Moodle - test (je zapotřebí pouze počítač/notebook s připojením k internetu a zvukem) 

Termín konání:

7.12.2021 (registrace od 8:30 - zkouška připojení) 

v případě nepříznivé epidemiologické situace  - onemocnění lektorů atd...může být kurz přeložen

Trvání kurzu:

Kurz je jednodenní,  v rozsahu 8 výukových hodin + test

Cena pro 1. pokračovací školení (po 5 letech od základního školení):

2 600,- Kč  -  včetně DPH, se splatnostní týden před zahájením kurzu, bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720989721, k. s. 0308, specifický symbol: vaše číslo průkazu/razítka bez "M" ve prospěch VETUNI IČ 62157124, DIČ CZ62157124.

Zjednodušený daňový dokladvám bude zaslán současně s novým průkazem.

Cena pro 2. a další pokračovací školení (po 10 a více  letech od základního školení) 

2 100,- Kč  - včetně DPH, se splatnostní týden před zahájením kurzu, bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720989721, k. s. 0308, specifický symbol: vaše číslo průkazu/razítka bez "M" ve prospěch VETUNI IČ 62157124, DIČ CZ62157124.

Zjednodušený daňový dokladvám bude zaslán současně s novým průkazem.

Přihlášení:

závazná přihláška zde do 26.11.2021  

přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, potřebné organizační informace obdržíte e-mailem cca týden před zahájením kurzu

obchodní podmínky

Požadavky na účastníka: 

Každý účastník dalšího školení musí mít absolvované dvoudenní základní školení a vlastnit razítko a průkaz proškolené osoby. Platnost průkazu proškolené osoby nesmí být v den dalšího školení propadlá déle než od začátku roku 2020

Ubytování Brno:

Účastníci kurzu si zajišťují ubytování sami.

Stravování Brno: Možnost stravování v arálu univerzity. Jídelníček najdete zde.

kontaktní osoba: MVDr. Alena Bartošková, PH.D. e-mail: bartoskovaa@vfu.cz, 541562094

Přihlašující se dává tímto souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů a zařazením do databáze VETUNI a Státní veterinární správy na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů -  GDPR. 

 

Další školení organizované na OMS ČMMJ.

Místo a termín konání:

Určuje pořádající OMS ČMMJ - min . počet účastníků 40

Trvání kurzu:

Kurz je jednodenní v rozsahu 8 hodin, obecný rozvrh hodin zde - změna rozvrhu vyhrazena

Cena pro 1. pokračovací školení (po 5 letech od základního školení):

2600,- Kč včetně 21% DPH za kurz splatných dle pokynů pořádajícího OMS ČMMJ. Celková cena za akci se může lišit v závislosti na rozsahu poskytovaných služeb. (pronájem sálu a promítací techniky, občerstvení, obědy)

Cena pro 2. a další pokračovací školení 

(po 10 a více  letech od základního školení)

2100,- Kč včetně 21% DPH za kurz splatných dle pokynů pořádajícího OMS ČMMJ. Celková cena za akci se může lišit v závislosti na rozsahu poskytovaných služeb. (pronájem sálu a promítací techniky, občerstvení, obědy)

Přihlášení:

Na základě domluvy s pořádajícím OMS ČMMJ prostřednictvím závazné přihlášky.

Kontakty na jednotlivé OMSy najdete na stránkáchČMMJ.

 Termín konání: Místo konání:
15. 5. 2020 termín přesunut na neurčito OMS Plzeň - v důsledku nákazové situace a Opatření rektora v souvislosti s nebezpečím šíření výskytu onemocnění COVID 19 se termín pro přihlášené účastníky přesouvá na neurčito - jakmile budeme znát možný náhradní termín, budeme vás informovat

 

Další školení organizované na SVÚ Praha.

Místo konání:

Školicí středisko SVÚ Praha, Sídlištní 24, Praha 6-Lysolaje.
http://www.svupraha.cz/skolici-stredisko/

Ze stanice metra A Dejvická autobusem č. 107 nebo 147 směrem na Suchdol do stanice Kamýcká.

Termín konání:

8. 9. 2020

Trvání kurzu:

Kurz je jednodenní v rozsahu 8 výukových hodin, rozvrh hodin zde.

Cena pro 1. pokračovací školení (po 5 letech od základního školení):

2600,- Kč včetně 21% DPH za kurz  Celková cena za akci dle informací školicího střediska. Platba v hotovosti při registraci.
V ceně akce je sál, občerstvení (káva, voda) a oběd.

Ubytování není zahrnuto v ceně akce.

 

Cena pro 2. a další pokračovací školení  

(po 10 a více  letech od základního školení)

 

2100,- Kč včetně 21% DPH za kurz  Celková cena za akci dle informací školicího střediska. Platba v hotovosti při registraci.

V ceně akce je sál, občerstvení (káva, voda) a oběd.

Ubytování není zahrnuto v ceně akce.

Přihlášení:

Prostřednictvím závazné přihlášky, informace zde

Požadavky na účastníka:

 

Každý účastník dalšího školení musí mít absolvované dvoudenní základní školení a vlastnit razítko a průkaz proškolené osoby. Platnost průkazu proškolené osoby nesmí být v den dalšího školení propadlá déle než od začátku roku 2020

S sebou na školení doneste stávající průkaz proškolené osoby a 1 x novou fotografii  3,5 x 4,5 cm označenou ze zadní strany jménem a číslem proškolené osoby!!

Ubytování Praha:

Možnost ubytování v  budově školicího střediska SVÚ Praha - kontakty pro rezervaci ubytování najdete zde .

Stravování Praha:

Oběd je zajištěn v areálu školícího střediska a je v ceně školení. 

Studijní materiály: při registraci obdržíte barevnou publikaci Zdravotní problematika zvěře a tištěné podklady k legislativní části prezentace
Po úspěšně vykonané zkoušce (formou písemného testu) budou účastníkům zaslány do 4 týdnů průkazy proškolené osoby. 

Kontakt: 

MVDr. Alena Bartošková, Ph.D., e-mail: bartoskovaa@vfu.cz, tel: 541 56 20 94

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT