Seznam řešený projektů IMA - 2015

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Číslo projektu

Řešitel

Název projektu

2015-FVHE-10

Bogdanovičová Kateřina

Odborný zahraniční pobyt zaměřený na studium enterotoxigenního potenciálu koaguláza-negativních baktérií čeledi Stapyhlococcaceae

2015-FVHE-08

Fašiangová Miroslava

Stáž na výzkumném pracovišti Lesaffre zaměřená na inovace v oblasti funkčních potravin a krmiv

2015-FVHE-03

Jakešová Petra

Zahraniční stáž na univerzitě v Zagrebu

2015-FVHE-15

Jamborová Ivana

Studijní pobyt zaměřený na seznámení se strategiemi celogenomového sekvenování

2015-FVHE-09

Jelínková Alžběta

Odborná stáž na Institute of Zoology, Zoological Society of London (loZ) zaměřená na laboratorní a experimentální výzkum ranaviru

2015-FVHE-05

Kobédová Kateřina

Genotypizace izolátů Toxoplasma gondii

2015-FVHE-06

Kolenčík Stanislav

Ektoparazité volně žijících ptáků suchých, mediteránních oblastí

2015-FVHE-01

Krejcarová Jana

Stáž na Univerzitě v Záhřebu

2015-FVHE-19

Lačanin Ines

Nové poznatky ohledně bakterií mléčného kvašení na zahraniční stáži

2015-FVHE-07

Marková Jiřina

Odběr vzorků u zoo zvířat ve Slovinsku k detekci Encephalitozoon cuniculi, Toxoplasma gondii a Neospora caninum v sérech a tkáních zvířat

2015-FVHE-13

Najer Tomáš

Ektoparazité volně žijících ptáků ve středním Vietnamu

2015-FVHE-14

Nováková Markéta

Ehrlichie v klíštěcích buněčných kulturách

2015-FVHE-02

Oravcová Veronika

Komparatívna analýza plazmidov zodpovedných za vankomycínovú rezistenciu enterokokov

2015-FVHE-26

Pojezdal Lubomír

Zavedenie Real-Time RT-PCR pre diagnostiku vírusových ochorení lososovitých rýb v ČR

2015-FVHE-17

Rybářová Markéta

Využití geoinformačních systémů (GIS) pro studium klíšťaty přenosných onemocnění

2015-FVHE-11

Sehonová Pavla

Odborná stáž v Institutu pro environmentální studia v Amsterdamu (Faculty of Earth and Life Sciences, VU University Amsterdam, Nizozemsko)

2015-FVHE-04

Slezáková Radka

Praktická stáž (odběr vzorků) v Jihoafrické republice

2015-FVHE-20

Verbíková Veronika

Výskyt Clostridium spp. v dehydratovaných potravinách

2015-FVHE-25

Vomočilová Vendula

Výzkum etologie a welfare hospodářských zvířat v oblasti středomoří

 

 

Fakulta veterinárního lékařství

Číslo projektu

Řešitel

Název projektu

2015-FVL-21

Ansorge Antonín

Odborná stáž na klinice pro aviární medicínu spojená s vyšetřováním peří andulek a kanárů na přítomnost všenek a péřových roztočů

2015-FVL-22

Bajus Jan

Stáž v koňské nemocnici Liphook (UK)

2015-FVL-01

Balušíková Terézia

Praktická stáž na oddelení reprodukcie a anesteziológie univerzitnej kliniky ONIRIS, Nantes

2015-FVL-23

Bareš Filip

Hodnocení přístupu lékaře k majitelům pacientů ve Spojených státech amerických

2015-FVL-24

Borůvka Damián

Odborná stáž na klinice exotických zvířat a v zoo ve městě Rehovot v Izraeli

2015-FVL-02

Bošelová Martina

Stáž na Rood and Riddle Equine hospitál – se zaměřením na pacienty s kolikovým onemocněním

2015-FVL-03

Ceplecha Václav

Stáž na oddělení interní medicíny malých zvířat při Purdue university a účast na kongresu americké společnosti veterinární interní medicíny

2015-FVL-04

Červená Barbora

Odborná stáž na univerzitě Universidade Estadual Paulista v Brazílii

2015-FVL-05

Drábková Zuzana

Stáž na univerzitě v Utrechtu

2015-FVL-06

Hargitaiová Kristýna

Praktická stáž na Troytown GreyAbbey Equine Vet. Hospital

2015-FVL-20

Hrdinová Františka

Nové poznatky v péči o novorozená hříbata – akutní a intenzivní medicína, intenzivní péče o dospělé koně

2015-FVL-07

Hřibňáková Lucie

Emergency and critical care internship on SIAMU VetAgro Sup Lyon

2015-FVL-09

Kološ Filip

Praktická stáž s náplní zobrazovací diagnostiky a patologie koní

2015-FVL-26

Kořínek Martin

Monitoring onemocnění juvenilních a geriatrických pacientů na klinice Weston Lakes Animal Hospital s důrazem na případy vyžadující chirurgické řešení

2015-FVL-27

Látalová Tereza

Praktická stáž na soukromé klinice – nemocnici Morphettville Equine Clinic, Horsemed SA – referenční klinice v Jižní Austrálii

2015-FVL-28

Lisá Noemi

Stáž na Centro Veterinario Los Sauces, Madrid

2015-FVL-12

Mališ Dominik

Stáž na soukromé veterinární klinice v Kanadě

2015-FVL-30

Nekutová Michaela

Odborná stáž na klinice koní na veterinární univerzitě v Izraeli

2015-FVL-14

Lehká(Nováková) Lucie

Studijní pobyt na zahraniční klinice koní za účelem rozšíření obzorů v řešení koňského pacienta, s důrazem na dermatologická onemocnění

2015-FVL-31

Prokešová Barbara

Praktická stáž

2015-FVL-15

Přecechtělová Iveta

Praxe na klinice chorob koní ve Velké Británii

2015-FVL-16

Rybová Marie

Stáž na soukromé veterinární klinice ve Skotsku - Glasgow

2015-FVL-32

Schiffnederová Tereza

Rozšíření znalostí z chorob exotických a volně žijících zvířat se zaměřením na exotické ptáky a plazy

2015-FVL-17

Skála Jaroslav

Praktická stáž na soukromé klinice pro koně se zaměřením na pacienty s poruchami respiračního systému - etiologie, výskyt, diagnostické metody a terapie

2015-FVL-33

Sochorcová Veronika

Stáž na Klinice radiologie, Veterinární univerzity ve Vídni

2015-FVL-35

Tvrdíková Michaela

Získání praktických zkušeností na univerzitní klinice vnitřního lékařství malých zvířat na JLU Giessen, Německo

2015-FVL-19

Vlčková Klára

Studium možných přenosů Entamoeba spp. mezi volně žijícími lidoopy a lidmi

 

Farmaceutická fakulta

Číslo projektu

Řešitel

Název projektu

2015-FaF-11

Bábková Zuzana

Testování biologické aktivity derivátů hydroxynaftalenkarboxanilidu

2015-FaF-08

Ballová Ludmila

Osvojenie metodík na stanovenie antitumorovej aktivity

2015-FaF-15

Bártová Barbora

Podpora studentské mobility, zahraniční studijní stáž - praxe

2015-FaF-04

Bolcarovič Ondřej

Student Exchange programme – zahraniční stáž v Indonésii

2015-FAF-19

Černíková Aneta

Analýza fyzikálně-chemických a vazebných vlastností potenciálních inhibitorů gyrázy B

2015-FaF-17 

Gazdová Markéta

Pokročilé NMR a MS techniky využívané při analýze rostlinných sekundárních metabolitů a studium biologické aktivity izolovaných látek

2015-FaF-06

Horniačková Veronika

Zahraničná stáž vo Fínsku v rámci SEP IPSF

2015-FaF-18

Kňažek Filip

Odborná prax v lekárni na Novom Zélande

2015-FaF-16 

Marvanová Pavlína

Syntéza potenciálních léčiv ze skupiny inhibitorů gyrázy B

2015-FaF-13 

Padrtová Tereza

Příprava inhibitorů gyrasy B jako potenciálních antimikrobiálních látek

2015-FaF-03

Smísitelná Kristýna

Odborná stáž v nemocniční lékárně ve Slovinsku v rámci Výměnného programu studentů SEP

2015-FaF-02

Stupák Ivan

In vitro-in vivo korelácie (IVIVC) vo vztahu k disolučnému zariadeniu Golem

2015-FaF-07

Šimíček Martin

Stáž v zahraniční farmaceutické společnosti

2015-FaF-01

Tóthová Eva

Stáž v Montreal Neurological Institute and Hospital

Vyhlášení soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2015

IMA VFU Brno, v souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora-Pravidla pro poskytování podpory na projekty IMA na VFU Brno, vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2015.

 

Forma podávání návrhů projektůformulář-Projekt IMA VFU Brno na rok 2015, dostupný na internetových stránkách VFU Brno – výzkum, vývoj a rozvoj – Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy – Agentura IMA VFU Brno.

Způsob podávání návrhů projektů: doručením písemné a elektronické verze vyplněného formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2015.

Místo podání návrhu projektu: Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno, na rektorátu VFU Brno, přízemí, dveře č.102.

Adresa pro podání projektu v elektronické podobě: pavlickoval@vfu.cz.

Název souboru pro elektronické podání se vytvoří následovně: Fakulta Mezera Příjmení řešitele Mezera IMA2015 Mezera tři náhodně zvolená písmena abecedy (např. FVL Svoboda IMA2015 DKR).

 

Soutěžní lhůta (období, ve kterém je možno podávat návrhy projektu do soutěže) je stanovena

od 09.02.2015 do 09.03.2015.

Prokázání způsobilosti řešitele a garanta projektu se určuje potvrzením děkana příslušné fakulty ve formuláři Projekt IMA VFU Brno na rok 2015, že studenti DSP, Mgr, NaMgr a Bc. studijních programů jsou studenty fakulty respektive VFU Brno a budou jimi i v termínu ukončení projektu IMA VFU Brno, tj. do 31.12.2015. Dále, že garant projektu je akademický pracovník a současně je zaměstnancem příslušné fakulty a doba jeho pracovního poměru přesahuje termín ukončení projektu.

Priority pro soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno na rok 2015:

 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které jsou součástí studijního programu a oboru studovaného studentem,
 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které podporují rozvoj odborných a vědeckých poznatků využívaných při výzkumu na VFU Brno, nebo podporují jejich prezentaci na mezinárodních odborných a vědeckých setkáních v zahraničí.

Podmínky soutěže:

 • zaměření projektu na uvedené Priority soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2015,
 • při zaměření projektů na stejné nebo obdobné aktivity, může být IMA VFU Brno počet takovýchto projektů limitován,
 • maximální výše podpory jednoho projektu 80 000 Kč,
 • úměrnost celkových nákladů i nákladů v jednotlivých položkách,
 • délka mobility nejméně 2 týdny, maximum 8 týdnů
 • termín realizace mobilit: 01.04.2015 – 30.11.2015
 • osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění pro garanta projektu, odpovědného za čerpání fin. prostředků jsou na jeden projekt IMA VFU limitovány výší 2680,- Kč,
 • podání maximálně jednoho projektu jedním studentem jako řešitelem,
 • podání maximálně pěti projektů jedním garantem projektu, odpovědným za čerpání fin. prostředků,
 • počet členů v projektu: student jako řešitel projektu, účastnící se mobility;  a garant projektu, který je odpovědný za čerpání fin. prostředků,
 • projekt je samostatným projektem podporujícím vzdělávací činnost a nikoli projektem spolufinancování jiného projektu nebo záměru, nebo financováním téhož předmětu činnosti v již řešeném nebo dořešeném jiném projektu včetně projektů OP VK a projektů jim obdobných.

 Formálními náležitostmi, při jejichž nesplnění nebude návrh projektu přijat do soutěže, je vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2015, jeho doručení předepsaným způsobem na určené místo podání návrhu v soutěžní lhůtě. Formální náležitostí je také pravdivé, přesné a úplné vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2015 s podpisem řešitele a všech dalších odpovědných pracovníků předepsaných na uvedeném formuláři, splnění podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury VFU Brno.

Kontaktním pracovníkem je stanoven referent Sekretariátu prorektora pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno.

 

Hodnotící lhůta začíná dne 10.03.2015 a končí dne 25.03.2015.

 

Poté budou zveřejněny výsledky soutěže a řešitelům bude vydáno Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí projektu.

 

prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.,v.r.
předseda IMA VFU Brno


 

II. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2015 - POUZE PRO STUDENTY FVL

Z rozhodnutí pana rektora VFU Brno a z důvodu nevyčerpání přidělených finančních prostčedků na podporu na projekty mobility studentů FVL na rok 2015, vyhlašuje se II. kolo soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2015 - pouze pro studenty FVL.

  

Forma podávání návrhů projektůformulář-Projekt IMA VFU Brno na rok 2015, dostupný na internetových stránkách VFU Brno – výzkum, vývoj a rozvoj – Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy – Agentura IMA VFU Brno.

Způsob podávání návrhů projektů: doručením písemné a elektronické verze vyplněného formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2015.

Místo podání návrhu projektu: Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno, na rektorátu VFU Brno, přízemí, dveře č.102.

Adresa pro podání projektu v elektronické podobě: pavlickoval@vfu.cz.

Název souboru pro elektronické podání se vytvoří následovně: Fakulta Mezera Příjmení řešitele Mezera IMA2015 Mezera tři náhodně zvolená písmena abecedy (např. FVL Svoboda IMA2015 DKR).

 

Soutěžní lhůta (období, ve kterém je možno podávat návrhy projektu do soutěže) je stanovena

 

od 21.03.2015 do 03.04.2015.

 

Prokázání způsobilosti řešitele a garanta projektu se určuje potvrzením děkana příslušné fakulty ve formuláři Projekt IMA VFU Brno na rok 2015, že studenti DSP, Mgr, NaMgr a Bc. studijních programů jsou studenty fakulty respektive VFU Brno a budou jimi i v termínu ukončení projektu IMA VFU Brno, tj. do 31.12.2015. Dále, že garant projektu je akademický pracovník a současně je zaměstnancem příslušné fakulty a doba jeho pracovního poměru přesahuje termín ukončení projektu.

Priority pro soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno na rok 2015:

 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které jsou součástí studijního programu a oboru studovaného studentem,
 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které podporují rozvoj odborných a vědeckých poznatků využívaných při výzkumu na VFU Brno, nebo podporují jejich prezentaci na mezinárodních odborných a vědeckých setkáních v zahraničí.

 Podmínky soutěže:

 • zaměření projektu na uvedené Priority soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2015,
 • při zaměření projektů na stejné nebo obdobné aktivity, může být IMA VFU Brno počet takovýchto projektů limitován,
 • maximální výše podpory jednoho projektu 80 000 Kč,
 • úměrnost celkových nákladů i nákladů v jednotlivých položkách,
 • délka mobility nejméně 2 týdny, maximum 8 týdnů
 • termín realizace mobilit: 01.04.2015 – 30.11.2015
 • osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění pro garanta projektu, odpovědného za čerpání fin. prostředků jsou na jeden projekt IMA VFU limitovány výší 2680,- Kč,
 • podání maximálně jednoho projektu jedním studentem jako řešitelem,
 • podání maximálně pěti projektů jedním garantem projektu, odpovědným za čerpání fin. prostředků,
 • počet členů v projektu: student jako řešitel projektu, účastnící se mobility;  a garant projektu, který je odpovědný za čerpání fin. prostředků,
 • projekt je samostatným projektem podporujícím vzdělávací činnost a nikoli projektem spolufinancování jiného projektu nebo záměru, nebo financováním téhož předmětu činnosti v již řešeném nebo dořešeném jiném projektu včetně projektů OP VK a projektů jim obdobných.

 

 Formálními náležitostmi, při jejichž nesplnění nebude návrh projektu přijat do soutěže, je vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2015, jeho doručení předepsaným způsobem na určené místo podání návrhu v soutěžní lhůtě. Formální náležitostí je také pravdivé, přesné a úplné vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2015 s podpisem řešitele a všech dalších odpovědných pracovníků předepsaných na uvedeném formuláři, splnění podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury VFU Brno.

 

Kontaktním pracovníkem je stanoven referent Sekretariátu prorektora pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno.

 

Hodnotící lhůta začíná dne 04.04.2015 a končí dne 08.04.2015.

 

Poté budou zveřejněny výsledky soutěže a řešitelům bude vydáno Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí projektu.

prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.,v.r.
předseda IMA VFU Brno


Rozdělení finančních prostředků na projekty mobilit studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury VFU Brno pro rok 2015

IMA VFU Brno v souladu s článkem 5 odst. 2 Pravidel pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury VFU Brno stanovuje pro rok 2015 rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 800 000,- Kč následovně: 

 • Kč 2 660 000,- na stipendia projektů podaných do IMA VFU Brno, a to: 

FVL…………………………....1.100 974,- Kč (41,39%)

FVHE……………………………..951 482,- Kč (35,77%)

FaF………………………………..607 544,- Kč (22,84%)

Kč 140 000,- na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací IMA VFU Brno, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu projektů, zhodnocení dosažených výsledků a další organizační zajištění činnosti, nejvýše však do výše 5 % prostředků určených pro IMA VFU Brno.

  

prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.
předseda IMA VFU BrnoStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT