Seznam realizovaných projektů IMA 2016

Fakulta veterinární hygieny a ekologie - seznam projektů IMA 2016

Číslo projektu

Řešitel

Název projektu

2016-FVHE-01

ABDULLAH Fouad

Odborná stáž na výzkumném pracovišti University of Perugia v Itálii

2016-FVHE-02

BULANDROVÁ Žofie

Praktická stáž na klinice Vets4pets Ve Velké Británii. Zaměřením na diagnostiku v oblasti interní medicíny

2016-FVHE-03

DORDEVIĆ Dani

Odborný pobyt zaměřený na rozšíření znalostí technologie přípravy a analýzy sushi

2016-FVHE-04

FAŠIANGOVÁ Miroslava

Hygiena a bezpečnost potravin živočišného původu-stáž na zahraničním pracovišti EUROSERVIZI COMPANY SRL (ESI)

2016-FVHE-05

HOLASOVÁ Milada

Využití atomové absorpční spektrofotometrie pro sledování koncentrace stopových prvků v biologických materiálech

2016-FVHE-06

KOLENČÍK Stanislav

Výzkum taxonomie všenek (Phthiraptera) za pomoci molekulárně genetických metod

2016-FVHE-07

LOUKOTOVÁ Věra

Sledování welfare jatečných prasat, zabezpečení bezpečnosti a kvality vepřového masa v Dánsku

2016-FVHE-08

MACHOVCOVÁ Zuzana

Welfare zvířat při přepravě-hodnocení stresových faktorů neinvazivními metodami (Rakousko)

2016-FVHE-09

MALÍKOVÁ Martina

Výzkum v oblasti welfare zoo zvířat při přepravě-neinvazivní metody stanovení stresových hormonů (Rakousko)

2016-FVHE-10

MARKOVÁ Jiřina

Optimalizace molekulárně biologických metod pro detekci Encephalitozoon cuniculi ve tkáních zvířat

2016-FVHE-12

NAJER Tomáš

Tam Dao-skrytá biodiverzita severního Vietnamu

2016-FVHE-13

NEČASOVÁ Andrea

Metodika stanovení glutathionu pomocí izotachoforézy

2016-FVHE-17

PŘIBYL Michal

Studium biodiverzity krevních parazitů sladkovodních želv jihovýchodní Asie

2016-FVHE-18

RAŠKA Ondřej

Zahraniční stáž na kvalitním klinickém pracovišti ve Velké Británii, vedoucí k prohloubení veterinárních znalostí v rámci studia na FVHE VFU Brno

2016-FVHE-19

SEHONOVÁ Pavla

Vliv důlních odpadních vod na aktivitu antioxidačních enzymů u raných vývojových stádií Danio rerio-Odborná stáž v Leibnizově ústavu vodní ekologie a sladkovodního rybářství

2016-FVHE-20

TESAŘOVÁ Simona

Manipulace a prohlídka ulovené volně žijící zvěře v Rakousku

2016-FVHE-21

TOMÁŠTÍKOVÁ Zuzana

Odborný zahraniční pobyt zaměřený na studium vlastností bakterií druhu Listeria monocytogenes

 

Fakulta veterinárního lékařství - seznam projektů IMA 2016

Číslo projektu

Řešitel

Název projektu

2016-FVL-02

ANDRLÍKOVÁ Michaela

Studijní pobyt v centru asistované reprodukce společnosti MASTERRIND GmbH, Verden, Germany

2016-FVL-05

BAREŠ Filip

Stáž na Adelaide Koala and Wildlife Hospital a zhodnocení specifik veterinární péče o volně žijící australská zvířata

2016-FVL-06

BÁRTOVÁ Barbora

Odborná stáž zaměřená na patologickou diagnostiku kytovců z Černého moře

2016-FVL-10

CEPLECHA Václav

Stáž na U-Vet Weribee Animal Hospital-University of Melbourne

2016-FVL-12

ČERMÁKOVÁ Eva

Odborná stáž na Karingal Veterinary Hospital zaměřená na medicínu exotických zvířat, zejména plazů a obojživelníků

2016-FVL-19

FALTÝNKOVÁ Petra

Praktická stáž na Warren House Veterinary Centre se zaměřením na asistovanou reprodukci koní

2016-FVL-21

GONČÁR Rastislav

Stáž na veterinární klinice s pozorováním uplatnění Tradiční čínské medicíny v klinické praxi

2016-FVL-23

HARGITAIOVÁ Kristýna

Praktická stáž na klinice koní University of Queensland

2016-FVL-30

KŘIVÁNKOVÁ Jana

Perioperační péče malých zvířat na referenční veterinární klinice v Kanadě

2016-FVL-31

LACMANOVÁ Barbora

Praktická stáž na soukromé klinice Aurora Animal Clinic

2016-FVL-35

MATUŠKOVÁ Dominika

Stáž na Manning Equine Vet Services se zaměřením na managment, terapii komplikovaného poporodního období a nemoci hříbat

2016-FVL-36

MAZALOVÁ Renata

Získání praktických zkušeností na klinice koní v USA

2016-FVL-37

METELKOVÁ Kateřina

Letní škola dravců a exotických zvířat na Univerzitě v Montréalu

2016-FVL-45

PÍŠŤKOVÁ Karolína

Praktická stáž v laboratoři-Central Laboratory of the Department of Equine and Small Animal Medicine, Faculty of Vetertinary Medicine, University of Helsinki and laboratory of the Production Animal Hospital (Mäntsälä)

2016-FVL-46

PROCHÁZKA Jakub

Praktická stáž při nemocnici pro malá zvířata SASH v Sydney se zaměřením na ortopedi a chirurgii

2016-FVL-49

RUSKOVÁ Gabriela

Praktická stáž se zaměřením na zobrazovací diagnostické metody v běžné klinické praxi malých zvířat na zahraničním pracovišti

2016-FVL-58

VAVRÍKOVÁ Brigita

Stáž na klinice chorob exotických zvířat se zaměřením na metabolická onemocnění u plazů

 

Farmaceutická fakulta - seznam projektů IMA 2016

Číslo projektu

Řešitel

Název projektu

2016-FaF-01

BÁRTA Tomáš

Pracovní stáž v Ugandě - SEP

2016-FaF-02

BÁRTOVÁ Barbora

Odborná praxe v oblasti veřejného lékárenství

2016-FaF-03

BEŇOVÁ Pavlína

Odborná stáž v nemocniční lékárně v Indonésii v rámci studentského výměnného programu - SEP

2016-FaF-04

BOLCAROVIČ Ondřej

Stáž ve farmaceutické společnosti Actavis Ltd.

2016-FAF-05

BOROVIČKOVÁ Marie

Lékárenská praxe

2016-FaF-07 

GAZDOVÁ Markéta

Stáž v laboratoři buněčné medicíny a testování látek s potencionální antiproliferativní aktivitou

2016-FaF-08

JURČÍKOVÁ Olga

Zahraniční stáž v Peru v rámci programu SEP IPSF

2016-FaF-09

JURÍK Mário

Podpora farmaceutické stáže v Japonsku

2016-FaF-10 

LEHOTSKÁ Alica

Odborná praxe v lékárně v Ženevě

2016-FaF-11 

POKORNÁ Marie

Identifikace sekundárních metabolitů rostlin pomocí MS a NMR

2016-FaF-15

SLANÁ Adriana

Zimbabwe - IPSF kongres + stáž v Mkoba Polyclinic

2016-FaF-16

TKÁČOVÁ Veronika

Odborná stáž se zaměřením na farmaceutické kontrolní metody

 

Pozvánka na obhajoby projektů IMA VFU Brno 2016 ke stažení zde.

Jednotný vizuální styl

Závěrečná zpráva o průběhu řešení projektu IMA VFU Brno 2016 ke stažení zde.

Pokyny pro vyplnění a podání Závěrečné zprávy se řídí článkem 13. směrnice Rektora ZS 1/2015 ve znění dodatku. Smernici naleznete zde

termín odevzdání:

 • do 30 dnů od návratu z mobility
 • v případě, že je mobilita ukončena v měsíci listopadu, termín odevzdání je do 5.12.2016

Pokyny k výjezdu, Smlouva, Žádost

Výsledky IMA VFU Brno 2016

IMA VFU Brno 2016 - Fakulta veterinárního lékařství

Projekt

Řešitel

Garant

Výsledek

2016-FVL-02

ANDRLÍKOVÁ Michaela

Čech Svatopluk

financováno

2016-FVL-05

BAREŠ Filip

Urbanová Lucie

financováno

2016-FVL-06

BÁRTOVÁ Barbora

Modrý David

financováno

2016-FVL-10

CEPLECHA Václav

Crha Michal

financováno

2016-FVL-12

ČERMÁKOVÁ Eva

Knotek Zdeněk

financováno

2016-FVL-19

FALTÝNKOVÁ Petra

Sedlinská Markéta

financováno

2016-FVL-21

GONČÁR Rastislav

Crha Michal

financováno

2016-FVL-23

HARGITAIOVÁ Kristýna

Bodeček Štěpán

financováno

2016-FVL-30

KŘIVÁNKOVÁ Jana

Fialová Iva

financováno

2016-FVL-31

LACMANOVÁ Barbora

Fialová Iva

financováno

2016-FVL-35

MATUŠKOVÁ Dominika

Mráčková Miroslava

financováno

2016-FVL-36

MAZALOVÁ Renata

Krisová Šárka

financováno

2016-FVL-37

METELKOVÁ Kateřina

Jekl Vladimír

financováno

2016-FVL-45

PÍŠŤKOVÁ Karolína

Illek Josef

financováno

2016-FVL-46

PROCHÁZKA Jakub

Dvořák Milan

financováno

2016-FVL-49

RUSKOVÁ Gabriela

Proks Pavel

financováno

2016-FVL-58

VAVRÍKOVÁ Brigita

Knotek Zdeněk

financováno

2016-FVL-33

MALÁ Barbora

Dvořák Milan

náhradník

2016-FVL-39

MUŠÁLKOVÁ Veronika

Jahn Petr

nefinancováno

2016-FVL-64

ZBOROVSKÁ Hana

Jekl Vladimír

nefinancováno

2016-FVL-22

HALLADOVÁ Markéta

Jahn Petr

nefinancováno

2016-FVL-50

SLAVÍČEK Adam

Stehlík Ladislav

nefinancováno

2016-FVL-51

SKÁLA Jaroslav

Krisová Šárka

nefinancováno

2016-FVL-66

ŽWAKOVÁ Jana

Raušerová Leona

nefinancováno

2016-FVL-57

VAŇKOVÁ Soňa

Žert Zdeněk

nefinancováno

2016-FVL-20

GAMBOŠOVÁ Mária

Vávra Miloš

nefinancováno

2016-FVL-15

DRÁBKOVÁ Karolína

Raušerová Leona

nefinancováno

2016-FVL-54

ŠTEFLÍČKOVÁ Tereza

Agudelo Carlos

nefinancováno

2016-FVL-17

EKKERTOVÁ Martina

Urbanová Lucie

nefinancováno

2016-FVL-24

HOLEŇOVÁ Kateřina

Vitásek Roman

nefinancováno

2016-FVL-25

CHLEBNIČANOVÁ Monika

Raušerová Leona

nefinancováno

2016-FVL-01

ALBRECHTOVÁ Veronika

Mráčková Miroslava

nefinancováno

2016-FVL-47

PRUDÍKOVÁ Tereza

Vitásek Roman

nefinancováno

2016-FVL-40

NOVÁKOVÁ Dominika

Vávra Miloš

nefinancováno

2016-FVL-43

PAVLŮ Barbora

Zavadilová Radmila

nefinancováno

2016-FVL-48

PŘECECHTĚLOVÁ Iveta

Vávra Miloš

nefinancováno

2016-FVL-04

BALUŠÍKOVÁ Terézia

Vávra Miloš

nefinancováno

2016-FVL-11

ČAJÁNKOVÁ Barbora

Žert Zdeněk

nefinancováno

2016-FVL-13

DOLEŽALOVÁ Romana

Mráčková Miroslava

nefinancováno

2016-FVL-09

BOĎOVÁ Dominika

Vitásek Roman

nefinancováno

2016-FVL-63

WAYHELOVÁ Ivana

Bartošková Alena

nefinancováno

2016-FVL-61

VOMÁČKA Adam

Pavlíková Hana

nefinancováno

2016-FVL-27

KONČOVÁ Terézia

Svobodová Vlasta

nefinancováno

2016-FVL-56

VALACHOVÁ Cecilie

Hofmannová Lada

nefinancováno

2016-FVL-14

DRAHOŇOVSKÁ Anna

Žert Zdeněk

nefinancováno

2016-FVL-08

BLOŽOŇOVÁ Aneta

Vávra Miloš

nefinancováno

2016-FVL-16

DRÁBKOVÁ Zuzana

Jahn Petr

nefinancováno

2016-FVL-18

ERNESTOVÁ Martina

Žuffová Kristina

nefinancováno

2016-FVL-03

BAJUS Jan

Jahn Petr

nefinancováno

2016-FVL-07

BÍZKOVÁ Kristýna

Hofmannová Lada

nefinancováno

2016-FVL-26

KALOUSOVÁ Barbora

Modrý David

nefinancováno

2016-FVL-28

KOSKOVÁ Benicie

Agudelo Carlos

nefinancováno

2016-FVL-29

KRÁSNA Magdaléna

Celer Vladimír

nefinancováno

2016-FVL-32

LÁSKOVÁ Karolína

Žert Zdeněk

nefinancováno

2016-FVL-34

MANDELOVÁ Anna

Kološ Filip

nefinancováno

2016-FVL-38

MUSÁLKOVÁ Kateřina

Jahn Petr

nefinancováno

2016-FVL-41

OLIVERI Matteo

Knotek Zdeněk

nefinancováno

2016-FVL-42

ONDREJKOVÁ Barbora

Barazorda Romero

nefinancováno

2016-FVL-44

PÁNKOVÁ Nikola

Novotný Robert

nefinancováno

2016-FVL-52

SOCHORCOVÁ Veronika

Knotek Zdeněk

nefinancováno

2016-FVL-53

ŠMÍDKOVÁ Jana

Illek Josef

nefinancováno

2016-FVL-55

TVRDÍKOVÁ Michaela

Agudelo Carlos

nefinancováno

2016-FVL-59

VIDOVÁ Kateřina

Žert Zdeněk

nefinancováno

2016-FVL-60

VOLKOVÁ Adéla

Bartošková Alena

nefinancováno

2016-FVL-62

VYBÍHALOVÁ Veronika

Crha Michal

nefinancováno

2016-FVL-65

ZEMANOVÁ Anna

Knotek Zdeněk

nefinancováno

 

 

IMA VFU Brno 2016 - Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Projekt

Řešitel

Garant

Výsledek

2016-FVHE-01

ABDULLAH Fouad

Buchtová Hana

financováno

2016-FVHE-02

BULANDROVÁ Žofie

Dobšíková Radka

financováno

2016-FVHE-03

DORDEVIĆ Dani

Buchtová Hana

financováno

2016-FVHE-04

FAŠIANGOVÁ Miroslava

Bořilová Gabriela

financováno

2016-FVHE-05

HOLASOVÁ Milada

Pechová Alena

financováno

2016-FVHE-06

KOLENČÍK Stanislav

Literák Ivan

financováno

2016-FVHE-07

LOUKOTOVÁ Věra

Kameník Josef

financováno

2016-FVHE-08

MACHOVCOVÁ Zuzana

Večerek Vladimír

financováno

2016-FVHE-09

MALÍKOVÁ Martina

Voslářová Eva

financováno

2016-FVHE-10

MARKOVÁ Jiřina

Bártová Eva

financováno

2016-FVHE-12

NAJER Tomáš

Sychra Oldřich

financováno

2016-FVHE-13

NEČASOVÁ Andrea

Pechová Alena

financováno

2016-FVHE-17

PŘIBYL Michal

Široký Pavel

financováno

2016-FVHE-18

RAŠKA Ondřej

Večerek Vladimír

financováno

2016-FVHE-19

SEHONOVÁ Pavla

Svobodová Zdeňka

financováno

2016-FVHE-20

TESAŘOVÁ Simona

Bořilová Gabriela

financováno

2016-FVHE-21

TOMÁŠTÍKOVÁ Zuzana

Karpíšková Renáta

financováno

2016-FVHE-16

POLKOVÁ Veronika

Pospiech Matej

náhradník

2016-FVHE-11

MUSIL Tomáš

Hostovský Martin

nefinancováno

2016-FVHE-15

PEČOVÁ Tereza

Hostovský Martin

nefinancováno

2016-FVHE-14

NOVÁKOVÁ Marcela

Banďouchová Hana

nefinancováno

 

 

IMA VFU Brno 2016 - Fakulta farmaceutická

 Projekt

Řešitel

Garant

Výsledek

2016-FaF-01

BÁRTA Tomáš

Vetchý David

financováno

2016-FaF-02

BÁRTOVÁ Barbora

Šaloun Jan

financováno

2016-FaF-03

BEŇOVÁ Pavlína

Vranová Vilma

financováno

2016-FaF-04

BOLCAROVIČ  Ondřej

Vetchý David

financováno

2016-FaF-05

BOROVIČKOVÁ Marie

Vašut Karel

financováno

2016-FaF-06

ČÁLKOVÁ Lenka

Ambrus Tünde

financováno

2016-FaF-07

GAZDOVÁ Markéta

Šmejkal Karel

financováno

2016-FaF-08

JURČÍKOVÁ Olga

Šaloun Jan

financováno

2016-FaF-09

JURÍK Mário

Ambrus Tünde

financováno

2016-FaF-11

POKORNÁ Marie

Šmejkal Karel

financováno

2016-FaF-15

SLANÁ Adriana

Smejkalová Lenka

financováno

2016-FaF-16

TKÁČOVÁ Veronika

Ambrus Tünde

financováno

2016-FaF-14

SERAFINOVÁ Beáta

Opatřilová Radka

náhradník

2016-FaF-12

POKRIVČÁKOVÁ Petra

Kotolová Hana

nefinancováno

2016-FaF-10

LEHOTSKÁ Alica

Vetchý David

nefinancováno

2016-FaF-13

POSPÍŠILOVÁ Šárka

Jampílek Josef

nefinancováno

 

 

aktualizováno dne 15.3.2016


 

Rozdělení finančních prostředků na projekty mobilit studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury VFU Brno pro rok 2016

IMA VFU Brno v souladu s článkem 5 odst. 2 Pravidel pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury VFU Brno stanovuje pro rok 2015 rozdělení finančních prostředků v celkové výši 3 000 000,- Kč následovně: 

 • Kč 2 850 000,- na stipendia projektů podaných do IMA VFU Brno, a to:

FVL…………………………....1.179 615,- Kč (41,39%)

FVHE…………………….…….1.019 445,- Kč (35,77%)

FaF………………………………..650 940,- Kč (22,84%)

 • Kč 150 000,- na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací IMA VFU Brno, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu projektů, zhodnocení dosažených výsledků a další organizační zajištění činnosti, nejvýše však do výše 5 % prostředků určených pro IMA VFU Brno.

prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.
předseda IMA VFU Brno

V Brně dne 8. března 2016


 

Vyhlášení soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2016

IMA VFU Brno, v souladu s článkem č.6 Směrnice rektora č. ZS 1/2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 11. 2015 č.j. 115 471/2015 s účinností od 1.1.2016-Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím IMA na VFU Brno, vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2016.

 

Forma podávání návrhů projektů: formulář-Projekt IMA VFU Brno na rok 2016, dostupný v odkazu níže

Způsob podávání návrhu projektů: doručením písemné verze (se všemi podpisy) a elektronické verze (bez podpisů) vyplněného formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2016.

Místo podání návrhu projektu: Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno, na rektorátu VFU Brno, přízemí, dveře č. 102.

Adresa pro podání projektu v elektronické podobě: pavlickoval@vfu.cz.

Název souboru pro elektronické podání se vytvoří následovně: Fakulta Mezera Příjmení řešitele Mezera IMA2016 Mezera tři náhodně zvolená písmena abecedy (např. FVHE Paleček IMA2016 PKD).

 

Soutěžní lhůta (období, ve kterém je možno podávat návrhy projektu do soutěže) je stanovena

od 13. ledna 2016 do 26. února 2016

Prokázání způsobilosti řešitele a garanta projektu se určuje potvrzením děkana příslušné fakulty ve formuláři Projekt IMA VFU Brno na rok 2016, že studenti DSP, Mgr, NaMgr a Bc. studijních programů jsou studenty fakulty respektive VFU Brno a budou jimi i v termínu ukončení projektu IMA VFU Brno, tj. do 31. 12. 2016. Dále, že garant projektu je akademický pracovník a současně je zaměstnancem příslušné fakulty a doba jeho pracovního poměru přesahuje termín ukončení projektu.

Priority pro soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno na rok 2016:

 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které jsou součástí studijního programu a oboru studovaného studentem,
 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které podporují rozvoj odborných a vědeckých poznatků využívaných při výzkumu na VFU Brno, nebo podporují jejich prezentaci na mezinárodních odborných a vědeckých setkáních v zahraničí.

Podmínky soutěže:

 • zaměření projektu na uvedené Priority soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2016,
 • při zaměření projektů na stejné nebo obdobné aktivity, může být IMA VFU Brno počet takovýchto projektů limitován,
 • maximální výše podpory jednoho projektu: 80 000 Kč,-
 • úměrnost celkových nákladů i nákladů v jednotlivých položkách,
 • délka mobility: přednost budou mít návrhy projektů s délkou řešení od 30 do 60 dnů
 • termín realizace mobilit: 15.03.2016 – 30.11.2016
 • osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění pro garanta projektu, odpovědného za čerpání finančních prostředků jsou na jeden projekt IMA VFU limitovány výší 2680,- Kč,
 • podání maximálně jednoho projektu jedním studentem jako řešitelem,
 • podání maximálně pěti projektů jedním garantem projektu, odpovědným za čerpání finančních prostředků,
 • počet členů v projektu: student jako řešitel projektu, účastnící se mobility;  a garant projektu, který je odpovědný za čerpání finančních prostředků,
 • projekt je samostatným projektem podporujícím vzdělávací činnost a nikoli projektem, který slouží k spolufinancování jiného projektu nebo záměru, nebo financování téhož předmětu činnosti v již řešeném nebo dořešeném jiném projektu včetně projektů OP VK a projektů jim obdobných.

Formálními náležitostmi, při jejichž nesplnění nebude návrh projektu přijat do soutěže, je vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2016, jeho doručení předepsaným způsobem na určené místo podání návrhu v soutěžní lhůtě. K písemnému návrhu projektu IMA je třeba doložit akceptační list/dopis přijímající instituce. Formální náležitostí je také pravdivé, přesné a úplné vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2016 s podpisem řešitele a všech dalších odpovědných pracovníků předepsaných na uvedeném formuláři, splnění podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury VFU Brno.

Kontaktním pracovníkem je stanoven referent Sekretariátu prorektora pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno.

 

Hodnotící lhůta začíná dne 27.02.2016 a končí dne 10.03.2016.

 

Poté budou zveřejněny výsledky soutěže a řešitelům bude vydáno Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí projektu.

prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.
předseda IMA VFU Brno

V Brně dne 12. ledna 2016

 

Formulář IMA VFU Brno 2016, Směrnice IMA VFU Brno 2016Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT