Institucionální plán VFU Brno - 2019-2020

Předkládá:  prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA – rektor VFU Brno
Zpracovali: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA – prorektor VFU Brno a členové Kolegia rektora VFU Brno

Schváleno Vědeckou radou VFU Brno dne: 15. října 2018
Schváleno Akademickým senátem VFU Brno dne: 24. října 2018
Schváleno Správní radou VFU Brno dne: 29. října 2018

Úvod

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“) a vyhlášením Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019 – 2020, předkládá Institucionální program Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pro roky 2019 – 2020.

Institucionální program Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2019 až 2020 navazuje zejména na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na období 2016 až 2020, na Plán realizace Strategického záměru Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na období 2019, navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 až 2020, a Plán realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2019, na Standardy a postupy pro zajištění kvality v Evropském prostoru terciárního vzdělávání z roku 2005 a 2015 (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ESG), výsledky a doporučení vyplývající z mezinárodní evaluace veterinárních fakult obsažené v Závěrečné zprávě o evaluaci VFU Brno schválené v roce 2005 a 2014 Evropskou asociací veterinárních univerzit a fakult (European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE), a výsledky činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v uplynulém období.

 Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT