EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / VÝZKUM, VÝVOJ, ROZVOJ / Sekretariát prorektora pro strategii a rozvoj / IVA VETUNI

IVA VETUNI

Interní vzdělávací agentura IVA VETUNI 2024

Vyhlášení soutěže IVA VETUNI pro rok 2024

14. 12. 2023 - Prorektor pro strategii a rozvoj VETUNI vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IVA na VETUNI pro rok 2024. Soutěžní lhůta pro odevzdávání návrhů projektů je stanovena od 15. 12. 2023 do 23. 2. 2024. Hodnotící lhůta je stanovena od 26. 2. 2024 do 14. 3. 2024.

Návrhy projektů odevzdávejte elektronicky i v písemné podobě do kanceláře prorektora pro strategii a rozvoj nejpozději do 23. 2. 2024, kontakt: altrichterovan@vfu.cz.

Dokumenty ke stažení:

IVA Vyhlášení soutěže 2024
Formulář Projekt IVA VETUNI 2024
Pravidla pro poskytování podpory na tvůrčí vzdělávací činnost prostřednictvím IVA VETUNI