Interní vzdělávací agentura IVA VETUNI

Rozhodnutí k přijatým projektům IVA VETUNI 2021

15. 4. 2021 - Na sekretariátu prorektora pro strategii a rozvoj jsou k vyzvednutí rozhodnutí k přijatým projektům IVA VETUNI 2021. Při vyzvednutí rozhodnutí dodejte Čestné prohlášení a Pověření a podpisový vzor. Formuláře naleznete níže. Číslo zakázky je uvedeno v přiloženém seznamu zakázek pro jednotlivé projekty IVA. Pověření a podpisový vzor dodejte s podpisem příkazce operace a vedoucího pracoviště na děkanát příslušné fakulty.

Zveřejnění výsledků soutěže IVA VETUNI 2021

15. 3. 2021 - Komise IVA VETUNI zveřejňuje výsledky soutěže IVA VETUNI 2021 v tabulce níže. Projekty jsou rozděleny dle jednotlivých fakult.

Rozhodnutí k projektům budou vydána po poskytnutí finančních prostředků univerzitě ze strany MŠMT. Finanční prostředky přidělené na jednotlivé projekty bude možné čerpat také až po jejich poskytnutí univerzitě. Řešitelé přijatých projektů budou o této skutečnosti informováni.

Vyhlášení rozdělení prostředků uvnitř IVA VETUNI

10. 3. 2021 - Komise IVA VETUNI rozhodla o rozdělení finančních prostředků určených na projekty tvůrčí vzdělávací činnosti prostřednictvím Interní vzdělávací agentury VETUNI pro rok 2021.

Vyhlášení soutěže IVA VETUNI pro rok 2021

14. 12. 2020 - Prorektor pro strategii a rozvoj VETUNI vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IVA na VETUNI pro rok 2021. Soutěžní lhůta pro odevzdávání návrhů projektů je stanovena od 15. 12. 2020 do 26. 2. 2021. Hodnotící lhůta je stanovena od 1. 3. 2021 do 15. 3. 2021.

Návrhy projektů odevzdávejte elektronicky i v písemné podobě do kanceláře prorektora pro strategii a rozvoj nejpozději do 26. 2. 2021, kontakt: kopeckape@vfu.cz.

Dokumenty ke stažení:

IVA Vyhlášení soutěže 2021
Formulář Projekt IVA VETUNI 2021
Pravidla pro poskytování podpory na tvůrčí vzdělávací činnost prostřednictvím IVA VETUNIDalší články

Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT