Studenti a zaměstnanci VFU (Přihláška CZ)

Potřebuji k přístupu do Univerzitní knihvony platný ISIC či zaměstnaneckou kartu a vyplněnou přihlášku do knihovny, která je k vyžádání u výpůjčního pultu Univerzitní knihovny VFU. Podpisem přihlášky zároveň souhlasí s dodržováním pravidel Knihovního řádu UK VFU.

Externisté

U výpůjčního pultu vyplníte  přihlášku a zaplatí poplatek 170,- Kč (70,- Kč za vystavení návštěvnické karty, 100,- Kč je poplatek za roční členství). S dokladem o zaplacení externí čtenář jde na Centrum informačních technologií, kde si požádá o přidělení přístupu do PC a je mu zhotovena čipová karta.
Od tohoto okamžiku lze knihovnu 1 rok plnohodnotně využívat (po roce je možné členství obnovit).

Těšíme se na Vás v knihovně!
otevírací dobaStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT