Studenti a zaměstnanci VFU 

Nepotřebují k využívání knihovny nic jiného než platný ISIC či zaměstnaneckou kartu a vyplněnou přihlášku do knihovny, která je k vyžádání u výpůjčního pultu ústřední knihovny VFU. Podpisem přihlášky zároveň souhlasí s dodržováním pravidel Knihovního řádu UK VFU (rovněž k vyžádání nebo na webu).

Externisté

U výpůjčního pultu UK VFU vyplní přihlášku a zaplatí poplatek 170,- Kč (70,- Kč za vystavení návštěvnické karty, 100,- Kč je poplatek za roční členství). S dokladem o zaplacení externí čtenář jde na Centrum informačních technologií, kde je mu zhotovena čipová karta.  Od tohoto okamžiku lze knihovnu 1 rok plnohodnotně využívat (po roce je možné členství obnovit).

Těšíme se na Vás v knihovně!Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT