Komise rektora VFU Brno od 1. 2. 2018 - 31. 1. 2022

Kolegium rektora VFU Brno

Předseda: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
Členové: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
prof. MVDr. František Treml, CSc.
Ing. Bc. Radko Bébar (od 20.9.2018)
Ing. Martin Čada (do 19.9.2018)
Ing. arch. Gabriela Chmelařová
Karolína Michalčáková

Komise Interní grantové agentury VFU Brno (IGA)

Předseda doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

Členové: FVL

doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.
prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
FVHE: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
FaF: doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.
doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D.
Externí: doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D., ředitel KVS SVS v Praze
prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., VÚVeL

Komise Interní vzdělávací agentury VFU Brno (IVA)

Předseda: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Místopředseda: doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., FAF
Členové: FVL prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
prof. MVDr. František Treml, CSc.
FVHE: doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
FaF: prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
doc. PharmDr. Oldřich Farsa, Ph.D.

Komise Interní mobilitní agentury VFU Brno (IMA)

Předseda: prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
Místopředsedkyně: prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
Členové:FVL prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.
prof. MVDr. František Tichý, CSc.
FVHE: doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc.
FaF: doc. PharmDr. David Vetchý, Ph.D.
doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.

Redakční rada Acta veterinaria VFU Brno

Předseda: prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
Tajemník: MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
Odborná poradkyně: MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.
Členové: FVL: doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.
FVHE: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

Komise inventarizační, likvidační a pro náhradu škod VFU Brno

Předseda Ing. Pavel Schwangmeier
Členové: FVL MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D.
FVHE: MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. (do 9. 3. 2019)
Ing. Jana Doležalová, Ph.D. (od 10. 7. 2019)
FaF: doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., FAF
Rektorát: Ing. Jiří Šmerda
JUDr. Jana Vurmová, LL.M. (do 8.5.2018)
Mgr. Marie Hasoňová (od 9.5.2018, do 14.1.2019)
JUDr. Jan Podola, Ph.D. (od 10.7.2019)

Komise pro informační technologie VFU Brno

Předseda: Ing. Ladislav Žůrek
Členové: FVL: MVDr. Robert Srnec, Ph.D.
FVHE: doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
FaF: prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Rektorát: Ing. Jiří Šmerda
Ing. arch. Gabriela Chmelařová

Komise pro posuzování příplatku za práci ve ztíženém prostředí a dodatkové dovolené VFU Brno

Předseda: Ing. Radko Bébar (od 20. 9. 2018)
Ing. Martin Čada (do 19. 9. 2018)
Členové:FVL: prof. MVDr. František Treml, CSc.
FVHE: MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
FaF: doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
Rektorát: JUDr. Jana Vurmová, LL.M. (do 10. 6. 2018)
Mgr. Marie Hasoňová (od 11.6.2018)
Jitka Mokrá
Ing. Jaroslav Kunc
Drahomíra Valíčková

Komise pro nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny VFU Brno

Předseda: doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D.
Členové: prof. MVDr. František Treml, CSc.
prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc.

Komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy VFU Brno

Předseda: prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
Členové: doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D
Ing. Leona Vychodilová, Ph.D.

Komise pro nakládání s návykovými látkami a prekursory VFU Brno

Předseda: MVDr. Petr Raušer, Ph.D.
Členové: MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.
MVDr. Adéla Martínková
prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.

Komise pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami VFU Brno

Předseda: prof.. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Členové: FVL: RNDr. Eva Krámářová, Ph.D.
FVHE: PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.
FaF: prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.

Komise pro využívání ionizujícího záření VFU Brno

Předseda: prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Členové: Ing. Jana Doležalová, Ph.D.
Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.
MVDr. Pavel Proks, Ph.D.
MVDr. Ladislav Stehlík, Ph.D.

Odborná komise na ochranu zvířat VFU Brno (do 31.1.2020)

Předseda: MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
Členové: osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata, určená veterinární lékařka:
MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D.
MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.
MVDr. Lada Hofmannová, Ph.D. (do 31. 12. 2019)
prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
MVDr. Robert Srnec, Ph.D.

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat VFU Brno (od 1.2.2020)

Předseda: MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
Členové: osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata, určená veterinární lékařka:
MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D.
MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.
MVDr. Zdeněk Fajt, Ph.D.
prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
MVDr. Robert Srnec, Ph.D.

Komise pedagogická VFU Brno

Předseda: doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
Členové: FVL doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.
FVHE: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
FaF: doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA
PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.

Komise pro nakládání s odpady VFU Brno

Předseda: Ing. Radko Bébar (od 20. 9. 2018)
Ing. Martin Čada (do 19. 9. 2018)
Členové: FVL: doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.
FVHE: Mgr. Kateřina Járová, Ph.D.
FaF: Mgr. Petr Mokrý, Ph.D.
Rektorát: JUDr. Jana Vurmová, LL.M. (do 10.6.2018)
Mgr. Marie Hasoňová (od11.6.2018)
Marcela Strnadová

Redakční rada Vita Universitatis VFU Brno

Předseda: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Členové: Luisa Divišová (od 20. 9. 2018, do 16. 9. 2019)
Bc. Jana Příkazská (do 31. 12. 2018)
Bc. Soňa Šmahelová (od 1.1.2020)
MVDr. Karel Kovařík
Mgr. Jana Doleželová - FVHE
Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.
Ing. Arch. Gabriela Chmelařová
Karolína Michalčáková
Mgr. Stanislav Podroužek (od 11. 7. 2019, do 23. 8. 2019)

Rada pro veterinární vzdělávání Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (od 1. 1. 2020)

Komise pro mezinárodní evaluaci veterinárního vzdělávání VFU Brno (do 31. 12. 2019)

Předseda prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Tajemnice: Ing. Lenka Obrtlíková (od 1. 5. 2020)
Členové: FVL: doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.
prof. MVDr. František Tichý, CSc.
prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., Dipl.ECEIM
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
Barbora Řádková
FVHE: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
Klára Klíčová (Konopáčová)

Komise pro kontrolu sklepních, půdních a jiných prostor k vyloučení nevhodně skladovaných chemických, hořlavých látek a dalšího materiálu na VFU Brno

Předseda Ing. Jaroslav Kunc
Členové: Ing. Miroslav Kořán
Ing. Pavel Schwangmeier

Krizový štáb VFU Brno

Předseda prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
Členové: Ing. Radko Bébar (od 20.9.2018)
Ing. Martin Čada (do 19.9.2018)
Ing. Peter Kompér
Ing. Jaroslav Kunc
Ing. Miroslav Kořán – tajemník

Komise kolejní VFU Brno

Předseda doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
Členové: Ing. Peter Kompér

Rozpočtová komise VFU Brno

Předseda Ing. Radko Bébar(od 20.9.2018)
Ing. Martin Čada (do 19.9.2018)
Členové: prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Ing. Jiří Rotrekl
doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
Mgr. Dalibor Levíček, MBA (do 30. 4. 2018)
Ing. Jiří Šmerda

Komise pro propagaci VFU Brno

Předseda prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Členové: prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
Ing. arch. Gabriela Chmelařová
Mgr. Jana Doleželová
doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.
Luisa Divišová (od 14. 2. 2019, do 16.9.2019)

Komise pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno

Předseda prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
Členové: doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.
MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
Doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.

Komise pro 100. výročí VFU Brno

Předseda prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Členové FVL: prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
prof. MVDr. František Treml, CSc.
Karolína Michalčáková
FVHE: doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.
Mgr. Jana Doleželová
Klára Konopáčová
FaF: prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.
PharmDr. Ambrus Tünde, Ph.D.
Dominika Studená (do 31. 8. 2018)
Kateřina Valentová (od 1. 9. 2018)
Rektorát: Bc. Jana Příkazská (do 31. 12. 2018)
Mgr. Eva Zatloukalová (do 31. 1. 2019)
Luisa Divišová (od 14. 2. 2019, do 16. 9. 2019)
Ústav dějin veterinárního lékařství: MVDr. Karel Kovařík

Komise Interní agentury pro transfer technologií VFU Brno

Předseda prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
Členové: doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
prof. MVDr. František Treml, CSc.
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

Komise pro tvorbu vnitřních předpisů VFU Brno

Předseda doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
Členové: prof. MVDr. František Treml, CSc.
prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA
Ing. Radko Bébar(od 20.9.2018)
Ing. Martin Čada (do 19.9.2018)
Ing. arch. Gabriela Chmelařová
JUDr. Jana Vurmová, LL.M. (do 27.5.2018)
Mgr. Marie Hasoňová (od 28.5.2018)

Studentská rada

Předseda Kateřina Sršňová (od 24.9.2019)
Vojtěch Gabriel (do 23.9.2019)
Místopředseda

Lukáš Hantsch (od 1.2.2020)

Členové: MVDr. Hana Běhalová (do 23.9.2019)
MVDr. Monika Urbanová (od 24.9.2019)
Mgr. Jan Elbl
Mgr. Adéla Firlová
MVDr. Marilena Georgiou
Klára Klíčová (roz. Konopáčová)
Katarína Kopálová (do 31.1.2020)
Mgr. Ludmila Luňáková
Bc. David Najt (do 23.9.2019)
Alexandra Lankovová (od 24.9.2019)
Patrik Sivulič
MVDr. Robert Snášil (do 27. 11. 2018)
Karolína Michalčáková (od 28. 11. 2018)
Dominika Studená (do 23.9.2019)

Etická komise VFU Brno:

Předseda doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
Členové: FVL: prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
FVHE: prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
FaF: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.
AS: prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

Komise pro kontrolu podkladů v rámci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na veterinární a farmaceutické univerzitě Brno

Předseda prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
Členové: prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.

Komise pro vynálezy, patenty, užitné vzory a ochranné známky veterinární a farmaceutické univerzity Brno (od 17. dubna 2019)

Předseda prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
Členové: FVL: doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.
FVHE: prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
FaF: doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
OJ CEITEC VFU Brno: prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.
rektorát: Mgr. Barbora Bendová
Mgr. Pavla Marečková

Komisi Interní tvůrčí agentury veterinární a farmaceutické univerzity Brno (od 6. června 2019)

Předseda prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
Místopředseda: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Členové: FVL doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.
doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.
FVHE doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
doc. MVDr. Josef Kameník, Ph.D., MBA
FaF doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.
doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
CEITEC prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
externí člen prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA

Komisi pro přípravu strategického záměru na období 2021 až 2030 (od 11. 3. 2020)

Předseda:

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Členové:

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.

Ing. Radko Bébar

Ing. Veronika Plieštiková

Ing. arch. Gabriela ChmelařováProč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT