Studijní a informační středisko VFU Brno
Univerzitní knihovna, budova 24
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno

e-mail: knihovna@vfu.cz 
Profil knihovny na Facebooku

Vedoucí knihovny VFU
Mgr. Kateřina Sekaninová
tel.: (+420) 54156 2080
e-mail: sekaninovak@vfu.cz
Sekretářka, akvizice, pronájem místností budovy SIC
Marta Třísková 
tel.: (+420) 54156 2081
e-mail: triskovam@vfu.cz
Výpůjční oddělení
Daniel Brzobohatý, DiS
tel.: (+420) 54156 2085
e-mail: brzobohatyd@vfu.cz
Simona Koudelová, DiS.
tel.: (+420) 54156 2085
e-mail: koudelovas@vfu.cz
Sterilizace dokumentů
Monika Šimková
tel.: (+420) 54156 2082
e-mail: simkovam@vfu.cz
Zpracování fondů
Simona Šteflová 
tel.: (420) 54156 2084
e-mail: steflovas@vfu.cz
EIZ, rešerše, univerzitní správce OBD
Mgr. Lenka Ondráčková
tel.: (+420) 54156 2080
e-mail: ondrackoval@vfu.cz
Oddělení periodik, MVS služby
Bc. Eva Kučáková
tel.: (+420) 54156 2077
e-mail: kucakovae@vfu.cz
Koordinace ediční činnosti VFU Brno, správce knihovního systému
Dana Švaříčková
tel.: (+420) 54156 2083
e-mail: svarickovad@vfu.cz


Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT