pro zájemce o studium na Veterinární univerzitě Brno – Fakultě veterinárního lékařství (FVL), Fakultě veterinární hygieny a ekologie (FVHE) 

Přípravný kurz „Středoškolská biologie a chemie“

Místo konání:

Veterinární univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno-Královo Pole,
budova č. 43, posluchárna v 1. poschodí.
(Doprava: tramvají č. 1 od hl. železničního nádraží, směr Řečkovice, výstup na zastávce Kartouzská; jedete-li autem, je možný vjezd do areálu VETUNI, kde je parkoviště)

Vzhledem k současné epidemiologické situaci, bude kurz probíhat pravděpodobně v distanční (případně kombinované) formě

Termín kurzu:

31.10.2020 – 24.4.2021

1.soustředění je v sobotu 31.10.2020 (registrace 8:00 až 9:30 h, výuka 9:00 až 14:00 h)

Rozsah kurzu:

 14 soustředění 1x za 14 dní od 31.10.2020

Vzhledem k současné epidemiologické situaci, bude kurz probíhat pravděpodobně v distanční (případně kombinované) formě 

program kurzu zde

Soustředění:

Výuka probíhá vždy v sobotu od 9:00 do 14:00 hodin s ½ h přestávkou od 11:15 do 11:45 hodin.

Cena
kurzu:
5 000,- Kč vč. DPH
Způsob úhrady:

Jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, num. kód 0300, v. s. 972091, k. s. 0308, VETUNI IČ: 62157124, DIČ: CZ62157124.

Pro účastníky ze SR: V rámci EU se při mezinárodním styku používá forma IBAN. IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547, SWIFT (BIC): CEKOCZPP.  

Doklad o platbě přineste na 1. soustřědění

 

Ubytování a stravování neposkytujeme.

Přihlášení

Vyplněnou přihlášku - přihláška ke stažení-  zašlete e-mailem na varmuzkovam@vfu.cz  do 15. října 2020. Přijetí přihlášky potvrdíme.  Po obdržení potvrzujícího

e-mailu pak můžete kurz uhradit (nejpozději do 25.10.2020).

V rámci vzdělávací akce si poskytovatel si vyhrazuje právo na úpravu způsobu výuky (prezenční/online), programu v rámci vzdělávací akce, změnu lektora, učebních prostor, změnu termínů a výukových dnů. O této skutečnosti bude objednavatel včas informován.

 

Přípravný kurz je koncipován tak, aby maximálně připravil zájemce k přijímacím zkouškám na VETUNI. Sylabus studia byl připraven ve spolupráci s jednotlivými ústavy FVL a FVHE Veterinární univerzity Brno. Zahrnuje teoretickou výuku podle přiloženého programu. Účastníci kurzu obdrží na začátku kurzu na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce přístupové heslo na stránky e-learningového systému moodle provozovaného VETUNI ke studijním textům.

 

V případě potřeby kontaktujte prosím p. Markétu Varmužkovou na tel. 541 562 092 nebo

e-mailem na: varmuzkovam@vfu.cz

 

Těšíme se na setkání s Vámi.Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT