Systematika řazení knih ve studovně

0.0 Všeobecnosti

 • 0.1 Slovníky
 • 0.2 Encyklopedie
 • 0.3 Historie, biografie

 1.0 Obory související s veterinární medicínou

 • 1.1 Anatomie, histologie, fyziologie
 • 1.2 Zoologie
 • 1.3 Botanika, mykologie
 • 1.4 Farmakologie, toxikologie
 • 1.5 Chemie, biochemie
 • 1.6 Fyzika, biofyzika
 • 1.7 Ekologie, obecná biologie
 • 1.8 Etologie, chovatelství
 • 1.9 Legislativa, etika, welfare
 • 1.10 Včelařství, myslivost, rybářství
 • 1.11 Zootechnika, zemědělství, živočišná výroba

2.0 Laboratorní veterinární medicína

 • 2.1 Mikrobiologie
 • 2.2 Imunologie
 • 2.3 Parazitologie
 • 2.4 Cytologie, hematologie
 • 2.5 Genetika

3.0 Preventivní veterinární medicína

 • 3.1 Hygiena, zoohygiena
 • 3.2 Hygiena potravin
 • 3.3 Epizootologie, epidemiologie
 • 3.4 Výživa

4.0 Klinické obory

 • 4.1 Interna, zobrazovací metody, diagnostika
 • 4.2 Ortopedie, chirurgie, oftalmologie
 • 4.3 Stomatologie
 • 4.4 Anesteziologie
 • 4.5 Reprodukce, gynekologie, andrologie
 • 4.6 Patologie, patologická fyziologie
 • 4.7 Terapie

Barevné vysvětlení výpůjček 

 

Barevné vysvětleníProč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT