Technologická agentura České republika

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2020

1 doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. Nová bioaktivní hemostatika a krytí ran na bázi kolagenu a celulózy
2 Mgr. Vojtěch Baláž, Ph.D. Ochrana biodiverzity obojživelníků v souvislosti s invazemi nových infekčních nemocí

Pozvánka na seminář pro řešitele projektů TA ČR dne 11.2.2020

Vyhlášení 2. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 2 - Nováčci

Technologická agentura ČR vyhlásila 2. veřejnou soutěž v Programu TREND, podprogram 2 – Nováčci.

Podprogram 2 – Nováčci v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND, je zaměřen zejména na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Záměrem podprogramu je dát šanci uchazečům, kteří nerealizují
na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity.

Jedná se o pilotní veřejnou soutěž Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s TA ČR. Ve 2. veřejné soutěži Programu TREND, podprogramu Nováčci bude rozděleno 120 mil. Kč.

Termín ukončení veřejné soutěže: 5. února 2020

 


Termíny předkládání průběžných a závěrečných zpráv řešených projektů TAČR

Průběžné zprávy - nejpozději do 30. 1. 2020
Závěrečná zpráva – nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu
Zprávy o implementaci výsledků - nejpozději do 31. července 2020 


Vyhlášení 2. veřejné soutěže programu Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 27. listopadu 2019 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy.

Soutěžní lhůta začíná dnem 28. listopadu 2019 a končí dnem 19. února 2020. 

Podrobné informace k výzvě 


SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2019

  1. doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. - Nová bioaktivní hemostatika a krytí ran na bázi kolagenu a celulózy


Vyhlášení 1. veřejné soutěže programu KAPPA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) ve spolupráci s agenturou Research Council of Norway (RCN) vyhlásila dne 20. listopadu 2019 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA (Program) financovaného z Fondů EHP a Norska. 

Veřejná soutěž je zaměřena na mezinárodní spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska (donorské státy) v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky. Veřejná soutěž je otevřená návrhům projektů ze všech disciplín a témat výzkumu, vývoje a inovací. Veřejná soutěž specificky zahrnuje téma zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS) z Norských fondů.  

Soutěžní lhůta začíná dnem 21. listopadu 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 27. února 2020

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, naleznete zde.


Vyhlášení 4. veřejné soutěže programu ZÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 9. října 2019 4. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

Cílem programu je podpora spolupráce akademické a aplikační sféry prostřednictvím zapojení posluchaček/posluchačů vysokoškolských programů a v opodstatněných případech také žákyň/žáků programů středního vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků ve věku do 35 let včetně.

Soutěžní lhůta začíná dnem 10. října 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 21. listopadu 2019.

Interní termín pro odevzdání projektů na VVZ: 15. listopadu 2019.

Následující přílohy zajistí VVZ:

  • Čestné prohlášení uchazeče – právnické osoby

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, naleznete v odkazu:
https://www.tacr.cz/program-zeta-vyhlaseni-4-verejne-souteze/

Informace o změnách v podmínkách u řešitelského týmu oproti poslední vyhlašované 2. veřejné soutěži programu ZÉTA naleznete v odkazu:
https://www.tacr.cz/program-zeta-zmeny-v-podminkach-slozeni-resitelskeho-tymu/


SEZNAM PROJEKTŮ řešeních v roce 2015

  1. doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. - Matricové systémy pro hojení kožních defektů pro humánní a veterinární použití
  2. doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. - Nová generace platinových cytostatik pro perorální užití
  3. doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. - Technologie pro nový kalorimetrický trubičkový biosenzor inhibitorů cholinesteráz v ovzduší i v kapalných vzorcích

  aktualizováno dne 10.4.2015


 VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

 Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 26. února 2015 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky za účelem naplňování cílů programu GAMA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, naleznete v odkazu níže. 
Soutěžní lhůta začíná 27. února 2015.
Návrhy projektů je možné podávat do 15. dubna 2015.

Interní termín pro odevzdání projektů na VVZ: 7. dubna 2015.

Text vyhlášení a ostatní informace naleznete na odkaze: http://www.tacr.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&id=471

 Následující přílohy zajistí VVZ:

  • Čestné prohlášení uchazeče – právnické osoby
  • Žádost o výpis z rejstříku trestů – fyzická osoba

 


Technologická agentura České republika informuje na

http://www.tacr.cz/

aktualizace: 3.3.2015Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT