EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / INFORMACE O UNIVERZITĚ / Jiná pracoviště / Ústav cizích jazyků / Vyučované disciplíny / Angličtina / Sylaby

Sylaby

Magisterské studijní programy

Veterinární lékařství (V1AJ1, V1AJ2)

Veterinární hygiena a ekologie (H1AJ1, H1AJ2)

Bakalářské studijní programy

Veterinární hygiena a ekologie (H3JA)

Ochrana zvířat a welfare (H6SA1, H6SA2)

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (H8JA)

Speciální angličtina - úvod do studia jazyka (H1SAN)