Vita Universitatis je časopisem VFU Brno, který zaznamenává život na univerzitě a přináší informace o dění studentům, učitelům i odborné veřejnosti.

Časopis Vita Universitatis vychází od roku 2008 jako jediné periodikum Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Cílem Vity Universitatis je zaznamenat ty nejdůležitější informace o dění na univerzitě, o výzmnamných událostech, studiu, výzkumu a osobnostech. Časopis aktuálně vychází šestkrát ročně a je doprovázen bohatým fotografickým materiálem. Poslední číslo najdete vždy ve stojanech v areálu univerzity a archivní čísla jsou k dipozici v elektornické podobě ke stažení zde na webu.

Vita Universitatis v roce 2020

Další číslo roku 2020 se objeví na vašich monitorech 24. 8. 2020
Zájemci o zasílání časopisu do e-mailové schránky ve formě pdf. mohou nahlásit svou adresu do redakce Vita Universitatis

Kontakt

Ing. Petra Kopecká

Tel.: +420 541 562 146
E-mail: kopeckape@vfu.cz

Redakční rada:

 • Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA - předseda
 • Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
 • MVDr. Karel Kovařík
 • PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.
 • Ing. Arch. Gabriela Chmelařová
 • Mgr. Jana Doleželová
 • Bc. Soňa Šmahelová
 • zástupce studentů

hlavicka Vita Universitatis

vita-2020, číslo1 vita-2020, číslo 2

HISTORIE ČASOPISU:

Časopis vychází od roku 2008 každé dva měsíce s ISSN 1803-3830.

Od čísla 2/2014 vycházel časopis pouze v elektronické formě, která je dostupná na webových stránkách univerzity - viz archiv po levé straně této stránky a/nebo odkazy na předchozí ročníky na konci stránky.
V roce 2016 prošla Vita Universitatis koncepční změnou a změnila se frekvence vydávání na 4 čísla ročně, z toho 2 také v tištěné verzi. Od začátku roku 2018 je frekvence vydávání časopisu opět 6 x ročně. Těšit se můžete na tištěná i elektronický vydání.

INFORMACE PRO AUTORY

Podmínky pro publikování:

Příspěvky lze zasílat v průběhu celého roku na adresu: kopeckape@vfu.cz, v případě potřeby otištění v aktuálním čísle pak nejpozději do data uzávěrky pro dané číslo.
Příspěvky nejsou honorovány. O zařazení k vydání rozhoduje redakční rada. Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů, redakční a jazykové úpravy článku. Významnější úpravy jsou konzultovány s autorem článku. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor. Zasláním doprovodných fotografií autor článku deklaruje, že má svolení autora fotografie k jejímu otištění.

Příspěvky nesmí šířit obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění, jakkoli šířit diskriminaci založenou na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání, sexuální orientaci, věku, atd. Obsah příspěvků nesmí být v rozporu s ochranou veřejného pořádku České republiky a zásadním způsobem porušovat dobré mravy. Dále nesmí být v rozporu zejména s platnými zákony, především zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Autorským zákonem č. 216/2006 Sb., v platných zněních.

Uzávěrky pro čísla 1-6/2020:

 • 1/2020: 10. 02. 2020
 • 2/2020: 30. 04. 2020
 • 3/2020: 29. 07. 2020
 • 4/2020: 07. 10. 2020
 • 5/2020: 21. 11. 2020
 • 6/2020: 10. 12. 2020

Požadavky na formální podobu příspěvků

 • Formáty příspěvků: doc., docx.
 • Délka u nevyžádaných článků – 1 - 2 normostrany (max.3 600 znaků včetně mezer).
 • Používat co nejméně formátování textu.
 • Fotografie nevkládat do textu, ale zasílat zvlášť, např. ve formátu .jpg, gif, tif s uvedením popisku a autora fotografie.
 • Velikost fotografie minimálně v rozlišení 150 DPI, případně cca 2000 x 1500 obrazových bodů. Objemné fotografické přílohy lze zasílat prostřednictvím internetových úschoven.

Další publikaceProč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT