Zasedání AS VFU Brno 16. 7. 2020 

Předsednictvo AS VFU Brno dne 08. 07. 2020 rozhodlo o svolání zasedání AS VFU Brno.
Termín zasedání byl stanoven na 16. 07. 2020, ve 13:00 h.  do velké zasedací síně rektorátu.  

Hlavním programem je příprava voleb nového AS VFU Brno.

Program (v PDF)

 

                                                                       prof. MVDr. František Treml, CSc.

                                                                                       předseda AS VFUStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT