EN

Další informace


Publikování podle metodiky 17+

Publikování podle Metodiky 17+

 

SIS - Studijní informační středisko veterinární univerzity Brno

Spadá do metodického řízení VVZ na VU Brno. Bližší podrobnosti najdete na stránkách SIS naší univerzity.


ACTA VETERINARIA BRNO 

  • vědecký časopis Veterinární univerzity Brno, který spadá do metodického řízení VVZ na VU Brno. 
  • zaměřuje se na publikaci původních výzkumných prací a klinických poznatků v oblasti veterinární a biomedicínské vědy.

Kontakt

Redakce Acta Veterinaria Brno
Veterinární univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno

 

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
Šéfredaktor

Tel.: +420 541 562 600
Tel.: +420 541 569 999
E-mail: actavet@vfu.cz