EN

ET skotu pro studenty VETUNI


Odborná zkouška k získání osvědčení pro odbornou činnost: Vpravování embryí u skotu, ovcí a koz

Na základě absolvování povinně volitelného předměntu Asistovaná reprodukce Vám nabízíme možnost složení odborné zkoušky před  komisí a získání osvědčení o odborné způsobilosti pro odbornou činnost

Vpravování embryí u skotu, ovcí a koz. 

Misto konání: Veterinární univerzita Brno, Institut celoživotního vzdělávání (budova č. 6)
Cena:

2 000,- Kč včetně DPH

Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, num. kód 0300, v. s. 9720090318, k. s. 0308 
Nejpozději při registraci předložte prosím doklad o zaplacení (kopie bankovního výpisu).  
Na vyžádání (vyznačte v přihlášce do poznámky) Vám vystavíme daňový doklad   o zaplacení, dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum zkoušky.

administativní poplatek za opakování případné neúspěšné zkoušky je 500 Kč

Termín:

9. března 2018 čas bude upřesněn 

 

Požadavky na účastníka:

Studenti FVL nebo FVHE VETUNI, kteří absolvovali volitelný předmět Asistovaná reprodukce a mají osvědčení o absolvování stupně I- Inseminace skotu, ovcí a koz

Do 2. 3. 2018  přineste studijní průkaz se zapsanými zkouškami z požadovaných předmětů k okopírování do kanceláře ICV (č. 108) v přízemí budovy rektorátu.
Kdo má osvědčení o absolvování kurzu pro stupeň I - inseminace vydaný jiným školicím zařízením než VETUNI Brno, přineste osvědčení k okopírování.
podmínka účasti: zájemce musí být studentem VETUNI v termínu konání zkoušky!

Přihlášení:

Závazné přihlášení formou elektronické přihlášky - ZDE - 

po odeslání Vám přijde automatický potvrzovací e-mail.
Elektronickou závaznou přihlášku vyplňte co nejdříve, nejpozději do 1.3.2018.

Informace:

 

Institut celoživotního vzdělávání VETUNI, MVDr. Alena Bartošková, Ph.D.,  tel: 541 562 094, e-mail: bartoskovaa@vfu.cz

 Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze ICV VETUNI a do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům.