EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / NOVINKY A MÉDIA / Aktuality / Novinky 2020 / Farmacie se má stát součástí MU. Senáty MU a VFU Brno už schválily první kroky.

Farmacie se má stát součástí MU. Senáty MU a VFU Brno už schválily první kroky.


Farmacie se má stát součástí MU. Senáty MU a VFU Brno už schválily první kroky.

Součástí Masarykovy univerzity (MU) by se od 1. července 2020 měla stát farmaceutická fakulta, která je nyní součástí Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU Brno). Akademický senát VFU Brno již schválil přechod farmaceutické fakulty z VFU Brno na MU k 30. červnu 2020, na MU budou senátoři o vzniku nové farmaceutické fakulty jednat 4. května 2020. Senáty obou univerzit už také vyjádřily souhlas s uzavřením potřebných smluv zajišťujících podmínky přesunu. Studenti by tak mohli bez přerušení pokračovat v započatých studiích na nově vzniklé fakultě na MU a na MU přejdou také všichni zaměstnanci FaF VFU Brno. Výuka bude zatím probíhat dál v prostorách VFU

O možnosti přesunout farmaceutickou fakultu na naši univerzitu jsme začali jednat společně s rektorem VFU Brno bezprostředně po mém nástupu do funkce rektora. Události posledních dnů jen potvrdily dlouhodobě vnímanou potřebu velmi úzké součinnosti farmacie, medicíny a dalších vědních oborů rozvíjených na naší univerzitě, a to jak v oblasti vzdělávání, tak ve vědě,“ zdůraznil rektor MU Martin Bareš.

„VFU Brno vyšla vstříc požadavku obnovit farmaceutické vzdělávání ve městě Brně v roce 1991. Za 29 let se na VFU Brno podařilo vybudovat plnohodnotnou farmaceutickou fakultu vysoké úrovně. Podporou přesunu farmaceutického vzdělávání na Masarykovu univerzitu VFU Brno vyšla vstříc společenskému zájmu uskutečňovat v rámci České republiky farmaceutické vzdělávání v co možná nejvyšší kvalitě, což do budoucna vyžaduje propojení institucionálního zázemí farmacie a humánní medicíny,“ řekl rektor VFU Alois Nečas.

Stejně jako zaměstnanci budou i stávající studenti farmaceutické fakulty bez přerušení pokračovat od 1. července 2020 na nové fakultě MU. Výuka bude dál probíhat ve stávajících prostorách v areálu VFU, které si Masarykova univerzita pronajme. Do budoucna se počítá s tím, že by se fakulta stala součástí areálu Univerzitního kampusu Bohunice.

Zcela minimálně pocítí změnu uchazeči o studium farmacie a posléze i studenti prvních ročníků. Aktuální přijímací řízení se odehraje ještě na Farmaceutické fakultě VFU. Uchazeči, kteří budou přijati, budou mít možnost nastoupit na Farmaceutickou fakultu MU, která by měla vzniknout k 1. červenci 2020. Na stávající studenty farmaceutické fakulty bude MU pohlížet, jako by ke změně jejich studia nedošlo, a tato změna tak nebude mít negativní vliv na jejich ubytovací a další stipendia ani na případný vznik povinnosti hradit poplatky za prodlouženou dobu studia.

Pro současné studenty a zaměstnance MU bude rozšíření školy o další fakultu znamenat především příležitost víc spolupracovat s novými kolegy a spolužáky v oboru farmacie. S ohledem na historický kontext, kdy byla farmaceutická fakulta součástí Masarykovy univerzity už v letech 1952 až 1960, bude v historickém pořadí fakult uváděna jako šestá. Nejmladší, a tedy nově desátou fakultou, bude stále Fakulta sportovních studií MU.   

Farmaceutická fakulta byla součástí Masarykovy univerzity v letech 1952 až 1960, kdy byla zrušena a farmaceutické studium bylo sloučeno s již existujícím farmaceutickým studiem v Bratislavě. Fakulta byla obnovena až v roce 1991, a to jako součást tehdejší Vysoké školy veterinární, dnešní Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Fakultu podle současných zákonů nelze přesunout, proto je v plánu stávající Farmaceutickou fakultu VFU Brno k 30. 6. 2020 zrušit a k 1. 7. 2020 zřídit Farmaceutickou fakultu MU.

 

 
                         prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA                             prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

                                        rektor VFU Brno                                                                 rektor MU