EN

GAČR


Protokoly hodnocení dílčích a závěrečných zpráv

Grantová agentura České republiky (GA ČR) zveřejnila v aplikaci GRIS protokoly hodnocení dílčích a závěrečných zpráv Standardní projekty, Mezinárodní (bilaterální) projekty, a Lead agency projekty (CEUS/WEAVE).

Více informací naleznete zde.

Videonávody pro žadatele o grant

Grantová agentura České republiky (GA ČR) aktualizovala sérii videonávodů, které žadatele o grant provedou aplikací GRIS. Pětidílná série obsahuje následující témata:

1. Založení projektu, přiřazení navrhovatele a uchazeče

2. Vyplnění základních údajů, abstraktu a finančních položek

3. Osobní a investiční náklady, zdůvodnění finančních položek

4. Bibliografie, vyplnění údajů o výsledcích

5. Vložení příloh, správa uživatelů, finalizace a odeslání

Vyhlášení veřejné soutěže

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, EXPRO, mezinárodní a Lead Agency projekty. Soutěžní lhůta trvá do 3. dubna 2024. Vyhlášení výsledků proběhne v říjnu a listopadu letošního roku a dle domluvy se zahraničními agenturami v případě mezinárodních projektů. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2025.

 

Termíny odevzdávání VETUNI:

Řešitelé projektů doloží návrh projektu spolu s průvodním listem projektu na Sekretariát prorektora pro VVZ do 25. března 2024.

Projekty budou odesílány datovou schránkou do 3. dubna 2024 do 10:00 hod.

 

Podrobnosti k jednotlivým výzvám:

STANDARDNÍ PROJEKTY

EXPRO

JUNIOR STAR

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING

MEZINÁRODNÍ-BILATERÁLNÍ PROJEKTY

MEZINÁRODNÍ LA PROJEKTY

Semináře GAČR v roce 2024

Grantová agentura ČR pořádá v letošním roce dva semináře pro všechny zájemce z oblasti vědy a výzkumu s předsedou, na kterých se účastníci dozvědí nejdůležitější informace o grantových soutěžích, chystaných novinkách nebo o hodnoticím procesu. V rámci obou seminářů, jednoho v Praze a druhého v Brně, proběhne i otevřená diskuze. Seminářů je možno se zúčastnit jak fyzicky, tak online. 

Bližší informace naleznete zde.

 

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2024

1 doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. Horizontální přenos genů v kuřecím střevním mikrobiomu: detekce a predikce antibiotického rezistomu a mobilomu