EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / NOVINKY A MÉDIA / Aktuality / Novinky 2021 / Gratulace rektora VETUNI čerstvým absolventům

Gratulace rektora VETUNI čerstvým absolventům


Milé absolventky a absolventi, kolegyně a kolegové,

 

dovolte, abych vás pozdravil v souvislosti s nadcházejícími promocemi akademického roku 2020/2021 a popřál vám všem k tomuto životnímu úspěchu radostné chvíle při jednom z nejvýznamnější slavnostních okamžiků ve vašem životě.

Přeji Vám na vaší další veterinární cestě životem úspěchy u vašich pacientů v rozpoznávání nemocí a zachraňování životů, úctu u vašich klientů, úspěchy při ochraně lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, úspěchy při vašem působení v roli odborníků na živočišné potraviny i globální animální problémy dnešního světa. Přeji vám uznání od vašich kolegů a podporu veterinární profesi ze strany současné lidské společnosti, a samozřejmě také nezbytné zdraví, životní spokojenost a osobní štěstí.

Společně jsme prožili etapu života, která byla nepochybně úspěšná. Etapu, v níž se univerzita přimknula k vám, a vy jste se přimknuli k univerzitě. Toto propojení promocí nekončí, nadále zůstáváte členy veterinární komunity Veterinární univerzity Brno a máte na vaši alma mater cestu vždy otevřenou.

Přál bych si, abyste ve svém dalším životě naplnili promoční slib a byli nejen dobrými veterináři, prospěšnými členy stavu veterinárních lékařů, ale abyste také nezapomínali, kdo vám dal vysokoškolské veterinární vzdělání, kde jste získali oprávnění vykonávat vznešenou profesi veterinárního lékaře, abyste šířili dobré jméno veterinární univerzity a přispívali k tradiční hluboké pospolitosti veterinárních lékařů, absolventů brněnské alma mater.

 

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

                 rektor VETUNI