EN

Historie KSK


Zrod Kaunicových studentských kolejí

         Budova Kaunicových studentských kolejí byla postavena v letech 1922 -1923 podle projektu prof. České techniky v Brně Karla H. Kepky, z finančních zdrojů vytvořených darem hraběte JUDr. Václava Roberta z Kaunic. Na jeho počest byla budova pojmenována Kaunicovy studentské koleje. Autorem sgrafit v podstřeší budovy Kaunicových kolejí (celkem 78 polí) je akademický malíř Ladislav Novák. Práce mu trvala celkem 33 pracovních dnů. Po ukončení sgrafitových polí byl požádán prof. Kepkou, aby je ještě doplnil o zobrazení sv. Václava na venkovní stěně sálu. Slavnostní otevření Kaunicových studentských kolejí se uskutečnilo 24. května 1925 v rámci oslav 25. výročí založení České vysoké školy technické v Brně. Sám hrabě Václav Kounic se však zahájení výstavby těchto kolejí již nedožil. Zemřel v Uherském Brodu na zápal plic v r. 1913. Ve městě Brně je tak po tomto významném muži a vlastenci dodnes pojmenován vedle studentských kolejí také palác na Žerotínově náměstí, kde je v současné době umístěn rektorát Masarykovy univerzity i rušná ulice v centru města.

Prof. Ing. arch. Karel Hugo KEPKA
*26.7.1869 †30.6.1924

hrabě JUDr. Václav Robert KOUNIC
*26.9.1848 †14.10.1913

akad. malíř Ladislav NOVÁK
*7.10.1865 †16.1.1944

Kaunicovy koleje v době výstavby v r. 1922

… a po dokončení stavebních prací v r. 1923

Období 2. světové války

         Kaunicovy koleje sloužily jako domov pro cca 500 vysokoškolských studentů s čilým společenským, sportovním a kulturním ruchem až do 17. listopadu 1939, kdy se proměnily v policejní věznici řídící úřadovny brněnského gestapa. 17. listopadu 1939 v 06.00 hod. ráno příslušníci nacistických jednotek SS a gestapa koleje neprodyšně obklíčili a jejich hlídky nepustily nikoho dovnitř ani ven. Večer téhož dne byli zadržení studenti z kolejí odvezeni do koncentračního tábora Sachsenhausen. Následně bylo říšským protektorem vydáno nařízení o uzavření českých vysokých škol na tři roky, zastřelení devíti českých vysokoškoláků a odeslání většího počtu studentů do koncentračního tábora. V době nacistické okupace Československa v letech 1939 – 1945 sloužilo nádvoří Kaunicových kolejí jako popraviště, kde bylo popraveno více než 1350 bojovníků proti fašismu, mužů i žen. K popravám vězněných docházelo buď oběšením anebo střílením do týlu.

 Šibenice na nádvoří Kaunicových kolejí

Plot z ostnatého drátu před popravištěm

Jeden z pěti domů postavených gestapem v areálu Kaunicových kolejí sloužících pro věznění obyvatelstva z důvodu nedostačující kapacity Kaunicových kolejí v období 2. světové války.

 

Poválečné období

         Po skončení 2. světové války se uvažovalo o proměně Kaunicových studentských kolejí na památník odboje, posléze však převážil názor vrátit budovu jejímu původnímu účelu a poslání, tedy ubytování vysokoškolských studentů. V r. 1968 byla na Kaunicových kolejích, z důvodu její pohnuté historie v době 2. světové války, vybudována pamětní síň. O její zrod se zasloužili dlouholetí přátelé a bývalí vězni Kaunicových kolejí JUDr. František Vašek (*10.2.1924 †25.12.2008) a Josef Styx (*23.10.1919 †10.3.2015). V současné době je pamětní síň v péči Českého svazu bojovníků za svobodu. Díky své válečné historii byly Kaunicovy studentské koleje roku 1978 prohlášeny Národní kulturní památkou.

Josef Styx (vlevo) a JUDr.František Vašek   

Jedna z místností pamětní síně

Pamětní síň v Kaunicových studentských kolejích

Pamětní síň v Kaunicových studentských kolejích

 

 

Památník obětem 2. světové války  

                                       Pamětní deska na bývalém popravišti kolejí

Památník obětem fašismu pod sgrafitem sv. Václava 

Památník vítězství v areálu kolejí               

 

         V období po skončení 2. světové války na Kaunicových studentských kolejích žili studenti téměř ze všech brněnských vysokých škol a nedostatek lůžkové kapacity byl řešen vestavbou podkrovních pokojů na obou blocích budovy Kaunicových studentských kolejí. Od 70. let byla budova kolejí ve správě Vysokého učení technického v Brně a pro nedostatek ubytovací kapacity VUT přikročilo k přestavbě kolejí, kdy byly vytvořeny čtyřlůžkové pokoje ze třílůžkových. Tato situace trvala až do roku 1989, kdy musela být budova Kaunicových studentských kolejí z části vyklizena, aby mohlo dojít k opravám promokajících podlah v koupelnách. VUT v Brně započalo tyto opravy na bloku A, který byl opětovně uveden do provozu v roce 1990. Posléze se začalo s opravami na bloku B. Bohužel pro nedostatek finančních prostředků tyto již nebyly dokončeny a na výše uvedeném bloku se z těchto důvodů zrušilo ubytování pro studenty. V letech 1990 - 2000 byla kapacita kolejí tedy pouze jeden blok, kde bylo 296 lůžek. Vzhledem k tomu, že VUT v Brně disponovalo dalšími lůžky pro ubytování studentů své školy a nebylo v jeho finančních možnostech započatou opravu dokončit, snažilo se Kaunicovy studentské koleje převést na školu, která ještě svou kolej neměla.

Kaunicovy studentské koleje ve vlastnictví VFU Brno

         1. ledna 1999 získala objekt kolejí Veterinární a farmaceutická univerzita Brno od tehdejšího vlastníka VUT Brno. Koleje však byly v neutěšeném stavebním stavu a tak bylo nutno v červnu roku 2000 přistoupit k jejich celkové rekonstrukci a modernizaci. Ta byla realizovaná podle projektu Ing. arch. P. Stojana. Během rekonstrukce byl úplně přestavěn blok B, kdy byly z původních třílůžkových pokojů se společným sociálním zařízením vybudovány pokoje dvoulůžkové tzv. buňkový systém, kde jsou dva dvoulůžkové pokoje s kuchyňkou a sociálním zařízením. Na každém z těchto pokojů mají studenti internetovou přípojku, STA a telefon, kterým se lze propojit na všechna pracoviště VFU Brno a na ostatní pokoje bloku B. Rekonstrukce byla dokončena v červenci 2001 a 13. září 2001 proběhlo její slavnostní otevření. V nové podobě se objekt Kaunicových studentských kolejí stal jednou z dominant města Brna. Slouží jak českým, tak i zahraničním studentům. Kaunicovy koleje zůstávají ve vlastnictví VFU Brno i po přechodu FaF k Masarykově univerzitě (od 1.7.2020). Od 1.4.2021 se mění název Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU Brno) na Veterinární univerzita Brno (VETUNI).

Hlavní vstup do Kaunicových studentských kolejí 

Vstupní hala Kaunicových studentských kolejí

         

Ubytování studentů v jednolůžkových až třílůžkových pokojích, apartmány pro hosty.

         Pro mimoškolní vyžití studentů je v areálu kolejí vybudováno hřiště na míčové hry. V budově kolejí mají k dispozici místnost na stolní tenis i biliár, mohou navštěvovat saunu i solárium, je zde společenská místnost. Od září r. 2007 je v budově kolejí opět v provozu restaurace Topas, kde je zaveden i večerní provoz. Na kolejích je k dispozici 8 dvoulůžkových apartmánů umístěných v posledním patře bloku B, které slouží hostům univerzity, případně návštěvám studentů. Celková kapacita kolejí je 449 lůžek. V prázdninovém období koleje poskytují také hotelové služby široké veřejnosti. V celém objektu kolejí je možnost WIFI připojení.

 

                                     

    Multifunkční hřiště v areálu Kaunicových studentských kolejí