EN

HORIZON 2020 vyhlášené výzvy


O HORIZON 2020

Rámcový program HORIZON 2020 je dosud největším EU programem pro výzkum a inovace s téměř 80 mld. EUR dostupnými pro období 2014 - 2020. HORIZON 2020 navazuje na 7. Rámcový program, je vnímán jako prostředek k řízení hospodářského růstu a tvorbě pracovních míst.

Spojením výzkumu a inovací pomáhá HORIZON 2020 naplňovat stanovené cíle s důrazem na excelentní vědu, vedoucí postavení v průmyslu a řešení společenských problémů. Cílem je zajistit excelentní vědu v Evropě, odstraňování překážek inovacím a usnadnění vzájemné spolupráce veřejného a soukromého sektoru přinášející inovace.

Rámcový program EU pro výzkum a inovace bude doplněn o další opatření na dokončení a další rozvoj Evropského výzkumného prostoru. Tato opatření budou usilovat o odstranění překážek k vytvoření skutečného jednotného trhu pro znalosti, výzkum a inovace.

Oficiální stránky programu HORIZON 2020.

Přiblížení struktury programu, typů projektů a základních pravidel je například k dispozici v publikaci Vademecum Horizont 2020: Stručně o programu, vydané Technologickým centram Akademie věd ČR. Publikace je v elektornické podobě k dispozici zde.

Podrobná struktura HORIZON 2020 zde.

Pracovní programy HORIZON 2020

Finální verze pracovních programů jsou dostupné zde.

Vybrané pracovní programy:


Open calls

(v současné době jsou vyhlášené výzvy selektovány)

Program Call/Types of action Topic Opening date Deadline
H2020 Coronavirus-related call Podpora projektů v pěti stěžejních tématech souvisejicích s pandemií COVID-19 (info) 19.5.2020 11.6.2020
European Research Council (ERC) ERC Consolidator Grants 2020  ERC Consolidator Grants 2020   4. 2. 2020
 Marie Skłodowska-Curie actions Co-funding of regional, national and international programmes The COFUND scheme aims to stimulate regional, national or international programmes to foster excellence in researchers' training, mobility and career development, spreading the best practices of the Marie Skłodowska-Curie actions. 8.4.2020  29.9.2020
 Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowships Support is foreseen for individual, trans-national fellowships awarded to the best or most promising researchers of any nationality, for employment in EU Member States or Horizon 2020 Associated Countries. It is based on an application made jointly by the researcher and the beneficiary in the academic or non-academic sectors. 8.4.2020  9.9.2020
 Marie Skłodowska-Curie actions Widening Fellowships Support is foreseen for individual, trans-national fellowships awarded to researchers of any nationality, in Widening countries. 8.4.2020 9.9.2020

Přehled všech výzev H2020 - otevřených, uzavřených i připravovaných - je k dispozici na stránkách Evropské komise ZDE.